Numer Przedmiot wniosku Data wpływu Wniosek Odpowiedź Forma odpowiedzi
BRG-1431/ZUW/2022/001 Etap prac nad MPZP Brzeźno rejon ulic Uczniowskiej i Gdańskiej 2022-01-12 Pobierz Pobierz email
Archiwum - Informacja publiczna

2021

BRG-1431/ZWP/2021/026 Uzgodnienia Wód Polskich lub jego poprzednika prawnego w sprawie studium 2021-12-13 Pobierz Pobierz email
BRG-1431/ZUZ/2021/025 Infomacja dotycząca MPZP Osowa pas przykolejowy w rejonie ul. Barniewickiej 2021-10-18 Pobierz Pobierz email
BRG-1431/ZWP/2021/024 Informacja dotycząca nieruchomości położonej w Gdańsku 2021-10-06 Pobierz Pobierz email
BRG-1431/ZWP/2021/023 Informacja odnośnie procedury MPZP 2021-09-22 Pobierz Pobierz email
BRG-1431/ZUŚ/2021/020 Informacja dotycząca MPZP Śródmieście - rejon Siennej Grobli i Polskiego Haka 2021-09-15 Pobierz Pobierz poczta
BRG/1431/ZUŚ/2021/020 Wniosek o udzielenie informacji publicznej mpzp Śródmieścia - rejon Siennej Grobli i Polskiego Haka 2021-08-30 Pobierz Pobierz poczta
BRG-1431/ZT/2021/015 Opracowanie "Kirunki Rozwoju Ukłądu Linii Tramwajowych i Pasów Autobusowych w perspektywie unijnej na lata 2021-2027" 2021-07-06 Pobierz Pobierz email
BRG-1431/ZŚ/2021/016 Perspektywy ochrony proponowanych użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo – krajobrazowych na terenie Gdańska 2021-07-05 Pobierz Pobierz email
BRG-1431/ZUM/2021/011 Informacja dotycząca działki nr 133 obręb 0049 2021-04-16 Pobierz Pobierz poczta
BRG-1431/ZUP/2021/010 Odmwowa uzgodnienia planu 1523 2021-04-08 Pobierz Pobierz email
BRG-1431/ZRiDK/0321/08 Informacja dotycząca nieruchomości na Ujeścisku 2021-03-30 Pobierz Pobierz email
BRG-1431/ZUP/2021/007 Treść odwołania od postanowienia PWKZ dot. projektu mpzp Błonia Południe w rejonie ulicy Tama Pędzichowska i GPZ 2021-03-24 Pobierz Pobierz email
BRG-1431/ZUŚ/2021/005 Uzgodnienie Pomorskiego Konserwatora Zabytków dotyczące MPZP Dwutorowej linii elektroenergetyczneh 11kV 2021-03-15 Pobierz Pobierz email
BRG-1431/ZUŚ/2021/004 Zaawansowanie prac nad MPZP Długie Ogrody rejon dawnych zakładów mięsnych 2021-03-11 Pobierz Pobierz email
BRG-1431/ZUW/2021/003 Uwagi złożone do MPZP Brzeźno rejon alei Hallera i ulicy Jantarowej II 2021-03-08 Pobierz Pobierz email
BRG-1431/ZUP/2021/002 W sprawie MPZP Błonia Południe w rejonie ulicy Tama Pędzichowska i GPZ 2021-03-01 Pobierz Pobierz email

2020

BRG/1431/ZUM/2020/030 Informacja na temat Pomorskiej Koleji Metropolitalnej Etap II 2020-12-20 Pobierz Pobierz email
BRG/1431/ZUO/2020/029 Informacja dotycząca mpzp Strzyża- ul. Wita Stwosza 77 2020-11-10 Pobierz Pobierz email
BRG/1431/ZUŚ/2020/028 Informacja dotycząca działek 165/2, 166/2, 167/2, 168,2 w dzielnicy Siedlce 2020-11-09 Pobierz Pobierz email
BRG-1431/2020/ZUP/027 Udostnępnenie decyzji Konserwatora Zabytków dot. MPZP dla Rudników 2020-11-05 Pobierz Pobierz email
BRG/1431/ZUO/2020/023 Informacja dotycząca nieruchomości przy ulicy Kołobrzeskiej 30 2020-11-04 Pobierz Pobierz email
BRG-1431/2020/ZUP/026 Udostnępnenie pisma GD.3.1.434.45.2018 z dnia 25.05.2018 2020-11-03 Pobierz Pobierz email
BRG/1431/ZUW/2020/24 Informacja dotycząca koncepcji mpzp Wrzeszcz Górny – rejon Alei Grunwaldzkiej i ulicy Jana Matejki 2020-11-02 Pobierz Pobierz email
BRG-1431/2020/ZOZ/025 Udostnępnenie wniosków złożonych do MPZP Klukowo rejon ulicy Radiowej i linii PKM 2020-11-02 Pobierz Pobierz email
BRG-1431/2020/ZUZ/022 Informacja dotycząca przeliczników powierzchni użytkownej średniego mieszkania 2020-10-27 Pobierz Pobierz email
BRG-1431/ZUW/2020/019 Informacja dotycząca nieruchomości przy ul. Kusocińskiego w Gdańsku 2020-10-05 Pobierz Pobierz poczta
BRG-1431/ZUŚ/2020/017 Informacja dotycząca mpzp Gdańśk Nowe Miasto-Stocznia, Plac Solidarnośći (1128) 2020-09-28 Pobierz Pobierz email
BRG-1431/ZUM/2020/016 Informacja dotycząca nieruchomości zlokalizowanych na Szadółkach 2020-09-16 Pobierz Pobierz email
BRG/1431/ZUM/2020/015 Informacja dotycząca MPZP na Szadółkach i w Jasieniu 2020-08-28 Pobierz Pobierz email
BRG/1431/ZUM/2020/014 Informacja dotycząca postępowania mającego na celu zmianę MPZP 2020-08-24 Pobierz Pobierz poczta
BRG/ZAO/1431/2020/013 Informacja dotycząca nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 24 2020-08-11 Pobierz Pobierz email
BRG/1431/ZRiDK/2020/010 Informacja dotycząca warunków konkursu ofert na realiację zadań w zakresie rewitalizacji 2020-07-06 Pobierz Pobierz inne
BRG-1431/ZUŚ/2020/009 Informacja dotycząca planu Śródmieśce w rejonie ulicy Grodzkiej i ulicy Sukienniczej 2020-06-23 Pobierz Pobierz poczta
BRG-1431/ZUW/2020/007 Informacja w sprawie wniosku BRG/6721UIM/UIT/2019/001 2020-05-29 Pobierz Pobierz email
BRG-1431/ZUZ/2020/006 Dotczy rejonu Barniewice Północno-Zachodnie 2020-04-07 Pobierz Pobierz poczta
BRG-1431/ZUW/2020/005 Informacja dotycząca nieruchomości przy ul. Kusocińskiego 2020-04-06 Pobierz Pobierz email
BRG-1431/ZUŚ/2020/002 Dotyczy MPZP Długie Ogrody rejon ulicy Długa Grobla (11103) 2020-01-20 Pobierz Pobierz email
BRG-1431/ZUŚ/2020/001 Informacja dotycząca realizacji tunelu pod Motławą i połączenia Polskiego Haka z Bramą Oliwską 2020-01-13 Pobierz Pobierz email

2019

BRG-1431/ZUŚ/2019/039 Informacja dotycząca nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Wałowej 42 2019-12-20 Pobierz Pobierz email
BRG/1431/ZUW/2019/034 Dotyczy MPZP Brzeźno rejon alei Hallera i ul. Jantarowej 2019-10-01 Pobierz Pobierz email
BRG-1431/ZUO/2019/033 Informacja w sprawie MPZP Żabianka w rejonie ulic Pomorskiej i Gospody 2019-09-27 Pobierz Pobierz poczta
BRG/1431/ZUO/2019/032 Dotyczy MPZP Oliwa Dolna w rejonie ulicy Pomorskiej 68 II 2019-09-24 Pobierz Pobierz email
BRG/1431/ZUŚ/2019/031 Informacja dotycząca nieruchomośći przy ul. Legnickiej 42A, 42B i44 2019-09-17 Pobierz Pobierz email
BRG/1431/ZUZ/2019/030 Informacja dotycząca przebiegu Nowej Kielnieńskiej 2019-09-06 Pobierz Pobierz email
BRG/1431/ZUW/2019/028 Informacja o zakresie terenu OSTAB dotycząca działki numer 38/3 obr. 050 położonej w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 2019-08-12 Pobierz Pobierz inne
BRG/1431/2019/26 W sprawie MPZP Piecki - Migowo na południe od ul. Warneńskiej 2019-07-15 Pobierz Pobierz poczta
BRG-1431/ZUO/2019/019 Informacja dotycząca analizy drogowej do MPZP Oliwa Dolna w rejonie ulic Kołobrzeskiej i Szczecińskiej 2019-05-22 Pobierz Pobierz email
BRG-1431/ZUO/2019/018 Informacja dotycząca zmiany MPZP Jelitkowo rejon ul. Jelitkowskiej i Bursztynowej 2019-05-20 Pobierz Pobierz email
BRG-1431/KS/2019/017 Informacja dotycząca prowadzenia BIP 2019-04-24 Pobierz Pobierz email
BRG-1431/2019/ZUP/013 Informacja w zakresie MPZP Wyspa Sobieszewska 2019-03-29 Pobierz Pobierz email
BRG-1431/2019/ZAO/012 Dane dotyczące wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej wraz z inwestycjami towarzyszącymi 2019-03-20 Pobierz Pobierz email
BRG-1431/2019/ZUŚ/010 Informacja na temat odpowiedzi jaką Biuro Rozwoju Gdańska udzieliło w związku z zapytaniem Dyrektora Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (pismo sygn. WI-I.7840.3.281.2018.AR) 2019-03-14 Pobierz Pobierz email
BRG-1431/2019/21/010 Informacje na temat napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV 2019-03-11 Pobierz Pobierz email
BRG-1431/2019/ZAO/008 Informacje dotyczące wynagrodzeń, studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2019-02-15 Pobierz Pobierz email
BRG-1431/2019/ZUO/003 Informacja w sprawie korespondencji dotyczącej MPZP Jelitkowo w rejonie ulic Pomorskiej i Kaplicznej 2019-01-09 Pobierz Pobierz email
BRG-1431/2019/ZUO/002 Udostępnienie załącznika z koncepcją oraz informację dotyczącą niekompletnego wniosku w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Kołobrzeskiej 2019-01-09 Pobierz Pobierz email

2018

BRG-1431/2018/ZT/049 Informacja na temat stanu plac nad analizą wariantów przebiegu linii SKM na Oruńskim Przedmieściu i Oruni 2018-12-14 Pobierz Pobierz email
BRG-1431/2018/ZAO/050 Informacja dotycząca wezwań o uzupełnienie wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej 2018-12-14 Pobierz Pobierz email
BRG-1431/2018/ZAO/046 Informacja dotycząca pracowników Biura Rozwoju Gdańska oraz budżetu 2018-11-22 Pobierz Pobierz email
BRG-1431/2018/ZAO/047 Informacja dotycząca protokołów z dyskusji od 2006 roku 2018-11-22 Pobierz Pobierz email
BRG-1431/2018/ZAO/045 Udostępnienie wybranych plików wektorowych ze SUiKZP 2018-11-19 Pobierz Pobierz inne
BRG-1431/2018/ZAO/043 Informacja dotycząca otwarcia ofert z dnia 7.11.2018 r. na obsługę prawną Biura Rozwoju Gdańska 2018-11-09 Pobierz Pobierz email