Obowiązek informacyjny dotyczący wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej wraz z inwestycjami towarzyszącymi. Czytaj


Wnioski przyjęte do procedowania
Nr wniosku Data wpływu/ Wnioskodawca Adres inwestycji Jednostka urbanistyczna Treść wniosku Termin składania uwag Obwieszczenie o zamieszczeniu wniosku
BRG/6721UIM/UIT/2019/001 2019-08-28
TUP Property S.A.
ul. Jana Pawła II 20 w Gdańsku (dz. nr 109 obr. 33) Zespół Urbanistyczny Wrzeszcz

Inwestycja mieszkaniowa:
Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z usługami, z garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną

Liczba mieszkań: min.100, maks.123,
Liczba kondygnacji: od 7 do 10,
Liczba kondygnacji podziemnych: 2,
Pow. terenu: 4502m2,
Pow. usług (przychodnia, przedszkole): od 900 m2 do 1000m2,
Zagospodarowanie terenu: dwa zjazdy z Al. Jana Pawła II, dojazdy wewnętrzne, droga pożarowa z placem manewrowym 20x20m, chodniki, zieleń rekreacyjna, place: zabaw i ćwiczeń.
Miejsca do parkowania: 172 dla samochodów (w tym 3 na terenie), 160 dla rowerów (w tym 60 na terenie, zadaszonych).

Inwestycja towarzysząca:
korekta w programie sygnalizacji świetlnych, włączenie sygnalizacji do systemu TRISTAR, remont chodnika

Termin składania uwag minął Zobacz
szczegóły
wniosku

Przywrócenie biegu postępowania wraz z rozszerzeniem zakresu wniosku o inwestycję towarzyszącą.

BRG/6721UIM/UIT/ZUO/2019/002 2019-08-28
Spółdzielnia Mleczarska POLMLEK-Maćkowy w likwidacji
ul. Kołobrzeska 48
w Gdańsku (dz. nr 76,77/10 obr. 21)
Zespół Urbanistyczna Oliwa

Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z usługami na parterze, z garażem podziemnym, wjazdem i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Liczba mieszkań: min.100, max.150

Liczba kondygnacji: 11

Liczba kondygnacji podziemnych: 1

Powierzchnia terenu: 4587 m2

Powierzchnia usług: 476,9 m2

Jeden zjazd z ul. Kołobrzeskiej

Parking na terenie, parking podziemny

Zieleń rekreacyjna, plac zabaw

Termin składania uwag minął Zobacz
szczegóły
wniosku

Wniosek w trakcie modyfikacji – informacja zgłoszona przez wnioskodawcę 18 listopada 2019 roku.

Wnioski bez rozpatrzenia
Nr wniosku Data wpływu/ Wnioskodawca Adres inwestycji Jednostka urbanistyczna Treść wniosku Braki formalne
BRG/6721UIM/UIT/2018/ZUW/001 2018-08-23
Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna
ul. Pilotów 21 w Gdańsku (dz. nr 17/2, 16/7, 16/8 obr. 33) Zespół Urbanistyczny Wrzeszcz

budowa budynku wielorodzinnego z garażami podziemnymi w miejscu Centrum Medycyny Specjalistycznej Sanitas w Gdańsku (Zaspa)

liczba mieszkań 110-130, wys. 31 m, liczba kondygnacji 10, podziemnych 2, pow. terenu 3478 m2, bez lokali usługowych, planowane wyburzenie istniejącego budynku

brak zaświadczenia Prezydenta Miasta Gdańska o możliwości

zapewnienia miejsc w przedszkolu dzieciom w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałym na terenie inwestycji

Wezwanie o uzupełnienie
BRG/6721UIM/UIT/2018/ZUO/002 2018-08-31
DORACO Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Pomorska 68 w Gdańsku (dz. nr 345/1, 348/3, 352/1, 354 obr. 15) Zespół Urbanistyczny Oliwa

budowa 2 budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi w miejscu dawnego Instytutu Psychologii UG,

liczba mieszkań 42-138, wys. do 20 m, liczba kondygnacji 4 i 5, podziemnych 1, pow. terenu 8400 m2, pow. usługowa do 1200 m2 , planowane wyburzenie istniejących budynków z zachowaniem i adaptacją na usługi historycznych piwnic wpisanych do rejestru zabytków

brak zaświadczenia Prezydenta Miasta Gdańska o możliwości

zapewnienia miejsc w przedszkolu dzieciom w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałym na terenie inwestycji

Wezwanie o uzupełnienie
BRG/6721UIM/UIT/2018/ZUO/003 2018-09-14
DORACO Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Pomorska 68 w Gdańsku (dz. nr 345/1, 348/3, 352/1, 354 obr. 15) Zespół Urbanistyczny Oliwa

budowa 2 budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi w miejscu dawnego Instytutu Psychologii UG,

liczba mieszkań 42-138, wys. do 20 m, liczba kondygnacji 4 i 5, podziemnych 1, pow. terenu 8400 m2, pow. usługowa do 1200 m2 , planowane wyburzenie istniejących budynków z zachowaniem i adaptacją na usługi historycznych piwnic wpisanych do rejestru zabytków

brak zaświadczenia Prezydenta Miasta Gdańska o możliwości

zapewnienia miejsc w przedszkolu dzieciom w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałym na terenie inwestycji

Wezwanie o uzupełnienie
BRG/6721UIM/UIT/2018/ZUW/004 2018-11-16
Jaworscy Development Sp. z o.o.
ul. Kobieli 4 w Gdańsku (dz. nr 449/3, 449/4 obr. 45) Zespół Urbanistyczny Wrzeszcz

funkcja mieszkaniowo-usługowa, budynek wielorodzinny z przedszkolem i placem zabaw.

Powierzchnia przedszkola 1 oddziałowego. Liczba mieszkań 83, wys. do 7 kondygnacji, liczba kondygnacji - schodkowo od 3 do 7, pow. terenu 3688 m2, pow. usługowa - podano jako użytkowa przedszkola - 156.18 m2

Dnia 5-12-2018 r. wniosek został wycofany.

Wniosek - szereg braków formalnych wynikających z wymogów ustawowych oraz uchwały o Lokalnych Standardach Urbanistycznych. Brak zaświadczenia Prezydenta Miasta Gdańska o możliwości zapewnienia miejsc w szkole oraz w przedszkolu dzieciom w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałym na terenie inwestycji. Załączona koncepcja urbanistyczno-architektoniczna niekompletna.

BRG/6721UIM/UIT/2018/ZUO/005 2018-12-19
Spółdzielnia Mleczarska POLMLEK-Maćkowy
ul. Kołobrzeska 48 w Gdańsku (dz. nr 76, 77/10 obr. 21) Zespół Urbanistyczny Oliwa

Zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zabudowa wielorodzinna z przedszkolem i powierzchniami usługowymi oraz garażami podziemnymi.

Liczba mieszkań 100-150, liczba kondygnacji 11, podziemnych 1, pow. terenu 4562,49m2, pow. usługowa ok. 261 m2, planowany parking na terenie, zieleń rekreacyjna, plac zabaw.

Wniosek - szereg braków formalnych wynikajacych z wymogów ustawowych oraz uchwały o Lokalnych Standardach Urbanistycznych.

Brak zaświadczenia Prezydenta Miasta Gdańska o możliwości zapewnienia miejsc w szkole oraz w przedszkolu dzieciom w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałym na terenie inwestycji. Załączona koncepcja urbanistyczno-architektoniczna niekompletna.

Wezwanie o uzupełnienie
BRG/6721UIM/UIT/ZUO/2020/01 2020-06-02
FUTURO INVEST Sp. z o.o.
ul. Kołobrzeska w Gdańsku, dz. nr 197, 204, 207, obr. 19 (rejon ulicy Kołobrzeskiej i Arkońskiej) Zespół Urbanistyczny Oliwa

Budynek usługowo-mieszkaniowy wielorodzinny z funkcją zamieszkania zbiorowego, usługami w parterze, garażem podziemnym, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu.

Wysokość: ok. 31 m,
Liczba kondygnacji nadziemnych: 9,
Liczba kondygnacji podziemnych: 2,
Liczba mieszkań: 70-75,
Zakres inwestycji przeznaczony na działalność handlową lub usługową: działalność usługowa będzie stanowić maksymalnie 20% powierzchni użytkowej mieszkań, funkcja zamieszkania zbiorowego (aparthotel),
Zagospodarowanie terenu: zjazd z ul. Kołobrzeskiej lub ul. Arkońskiej,
Miejsca do parkowania: 97 dla samochodów, 60 dla rowerów.

Wniosek - szereg braków formalnych wynikających z wymogów ustawowych oraz uchwały o Lokalnych Standardach Urbanistycznych. Brak zaświadczenia Prezydenta Miasta Gdańska o możliwości przyjęcia nowych uczniów w szkole podstawowej. Załączona koncepcja urbanistyczno-architektoniczna niekompletna. Wezwanie o uzupełnienie
Wniosek i załączona koncepcja urbanistyczno-architektoniczna -  braki formalne wynikające z wymogów ustawowych oraz uchwały o Lokalnych Standardach Urbanistycznych. Drugie wezwanie o uzupełnienie

Wersja publikacji: 41
Autor: Agnieszka Siedlecka
Data zmiany: 8 lipca 2020, 12:55
Wersja publikacji: 40
Autor: Agnieszka Siedlecka
Data zmiany: 8 lipca 2020, 12:55
Wersja publikacji: 39
Autor: Agnieszka Siedlecka
Data zmiany: 8 lipca 2020, 12:55
Wersja publikacji: 38
Autor: Agnieszka Siedlecka
Data zmiany: 8 lipca 2020, 12:54
Wersja publikacji: 37
Autor: Agnieszka Siedlecka
Data zmiany: 8 lipca 2020, 12:33
Wersja publikacji: 36
Autor: Agnieszka Siedlecka
Data zmiany: 8 lipca 2020, 12:33
Wersja publikacji: 35
Autor: Agnieszka Siedlecka
Data zmiany: 8 lipca 2020, 12:32
Wersja publikacji: 34
Autor: Agnieszka Siedlecka
Data zmiany: 8 lipca 2020, 12:22
Wersja publikacji: 33
Autor: Agnieszka Siedlecka
Data zmiany: 8 lipca 2020, 12:21
Wersja publikacji: 32
Autor: Agnieszka Siedlecka
Data zmiany: 8 lipca 2020, 12:21
Wersja publikacji: 31
Autor: Agnieszka Siedlecka
Data zmiany: 6 lipca 2020, 07:41
Wersja publikacji: 30
Autor: Agnieszka Siedlecka
Data zmiany: 6 lipca 2020, 07:40
Wersja publikacji: 29
Autor: Agnieszka Siedlecka
Data zmiany: 6 lipca 2020, 07:39
Wersja publikacji: 28
Autor: Agnieszka Siedlecka
Data zmiany: 6 lipca 2020, 07:39
Wersja publikacji: 27
Autor: Agnieszka Siedlecka
Data zmiany: 3 lipca 2020, 14:34
Wersja publikacji: 26
Autor: Agnieszka Siedlecka
Data zmiany: 3 lipca 2020, 14:31
Wersja publikacji: 25
Autor: Agnieszka Siedlecka
Data zmiany: 3 lipca 2020, 13:34
Wersja publikacji: 24
Autor: Agnieszka Siedlecka
Data zmiany: 3 lipca 2020, 13:33
Wersja publikacji: 23
Autor: Agnieszka Siedlecka
Data zmiany: 3 lipca 2020, 13:26
Wersja publikacji: 22
Autor: Agnieszka Siedlecka
Data zmiany: 3 lipca 2020, 13:25
Wersja publikacji: 21
Autor: Agnieszka Siedlecka
Data zmiany: 26 czerwca 2020, 06:34
Wersja publikacji: 20
Autor: Agnieszka Siedlecka
Data zmiany: 23 czerwca 2020, 14:41
Wersja publikacji: 19
Autor: Agnieszka Siedlecka
Data zmiany: 23 czerwca 2020, 14:35
Wersja publikacji: 18
Autor: Agnieszka Siedlecka
Data zmiany: 23 czerwca 2020, 14:31
Wersja publikacji: 17
Autor: Agnieszka Siedlecka
Data zmiany: 23 czerwca 2020, 14:30
Wersja publikacji: 16
Autor: Agnieszka Siedlecka
Data zmiany: 23 czerwca 2020, 14:29
Wersja publikacji: 15
Autor: Agnieszka Siedlecka
Data zmiany: 23 czerwca 2020, 14:27
Wersja publikacji: 14
Autor: Administrator
Data zmiany: 23 czerwca 2020, 14:20
Wersja publikacji: 13
Autor: Agnieszka Siedlecka
Data zmiany: 23 czerwca 2020, 14:12
Wersja publikacji: 12
Autor: Agnieszka Siedlecka
Data zmiany: 23 czerwca 2020, 14:12
Wersja publikacji: 11
Autor: Agnieszka Siedlecka
Data zmiany: 8 czerwca 2020, 16:43
Wersja publikacji: 10
Autor: Agnieszka Siedlecka
Data zmiany: 18 listopada 2019, 17:36
Wersja publikacji: 9
Autor: Agnieszka Siedlecka
Data zmiany: 21 października 2019, 10:20
Wersja publikacji: 8
Autor: Agnieszka Siedlecka
Data zmiany: 3 października 2019, 11:51
Wersja publikacji: 7
Autor: Agnieszka Siedlecka
Data zmiany: 3 października 2019, 11:51
Wersja publikacji: 6
Autor: Agnieszka Siedlecka
Data zmiany: 25 września 2019, 12:54
Wersja publikacji: 5
Autor: Agnieszka Siedlecka
Data zmiany: 21 grudnia 2018, 14:22
Wersja publikacji: 4
Autor: Agnieszka Siedlecka
Data zmiany: 21 grudnia 2018, 14:18
Wersja publikacji: 3
Autor: Agnieszka Siedlecka
Data zmiany: 21 grudnia 2018, 14:17
Wersja publikacji: 2
Autor: Agnieszka Siedlecka
Data zmiany: 21 grudnia 2018, 14:16
Wersja publikacji: 1
Autor: Agnieszka Siedlecka
Data zmiany: 21 grudnia 2018, 14:11