Obowiązek informacyjny dotyczący wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej wraz z inwestycjami towarzyszącymi. Czytaj

Wnioski przyjęte do procedowania
Nr wniosku Data wpływu/ Wnioskodawca Adres inwestycji Jednostka urbanistyczna Treść wniosku Termin składania uwag Obwieszczenie o zamieszczeniu wniosku
BRG/6721UIM/UIT/2019/001 28-08-2019
TUP Property S.A.
ul. Jana Pawła II 20 w Gdańsku (dz. nr 109 obr. 33) Zespół Urbanistyczny Wrzeszcz

Inwestycja mieszkaniowa:
Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z usługami, z garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną

Liczba mieszkań: min.100, maks.123,
Liczba kondygnacji: od 7 do 10,
Liczba kondygnacji podziemnych: 2,
Pow. terenu: 4502m2,
Pow. usług (przychodnia, przedszkole): od 900 m2 do 1000m2,
Zagospodarowanie terenu: dwa zjazdy z Al. Jana Pawła II, dojazdy wewnętrzne, droga pożarowa z placem manewrowym 20x20m, chodniki, zieleń rekreacyjna, place: zabaw i ćwiczeń.
Miejsca do parkowania: 172 dla samochodów (w tym 3 na terenie), 160 dla rowerów (w tym 60 na terenie, zadaszonych).

Inwestycja towarzysząca:
korekta w programie sygnalizacji świetlnych, włączenie sygnalizacji do systemu TRISTAR, remont chodnika

Termin składania uwag minął Zobacz
szczegóły
wniosku

Przywrócenie biegu postępowania wraz z rozszerzeniem zakresu wniosku o inwestycję towarzyszącą.

BRG/6721UIM/UIT/ZUO/2019/002 28-08-2019
Spółdzielnia Mleczarska POLMLEK-Maćkowy w likwidacji
ul. Kołobrzeska 48
w Gdańsku (dz. nr 76,77/10 obr. 21)
Zespół Urbanistyczna Oliwa

Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z usługami na parterze, z garażem podziemnym, wjazdem i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Liczba mieszkań: min.100, max.150

Liczba kondygnacji: 11

Liczba kondygnacji podziemnych: 1

Powierzchnia terenu: 4587 m2

Powierzchnia usług: 476,9 m2

Jeden zjazd z ul. Kołobrzeskiej

Parking na terenie, parking podziemny

Zieleń rekreacyjna, plac zabaw

Termin składania uwag minął Zobacz
szczegóły
wniosku

Wniosek w trakcie modyfikacji – informacja zgłoszona przez wnioskodawcę 18 listopada 2019 roku.

BRG/6721UiM/UiT/2023/001 21-02-2023
INVEST KOMFORT Spółka akcyjna Spółka komandytowa
ul. Cygańska Góra, Gdańsk (nr działek 355/9, 355/10, 61/23, obr. 65) Zespół Urbanistyczny Śródmieście

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, infrastruktura techniczną i układem drogowym oraz inwestycjami towarzyszącymi.

Liczba mieszkań: min. 225, maks. 240
Liczba kondygnacji: od 4 do 6
Pow. terenu: 14 737 m2,
Miejsca do parkowania: 322 dla samochodów (w tym 9 dla osób niepełnosprawnych), 258 dla rowerów (w tym 206 zadaszonych i 52 na zewnątrz).

Inwestycje towarzyszące:
1) termomodernizacja i hydroizolacja części podziemnej Szkoły Podstawowej Nr 43,
2) park w sąsiedztwie zbiornika wodnego Cyganka,
3) realizacja ok. 50 miejsc parkingowych ogólnodostępnych na działkach gminnych sąsiadujących z inwestycją,
4) poprawa przestrzeni sąsiedzkich - doposażenie istniejących terenów w kosze na odpadki, dodatkowe ławki, itp.

Termin składania uwag minął Zobacz
szczegóły
wniosku
Wnioski bez rozpatrzenia
Nr wniosku Data wpływu/ Wnioskodawca Adres inwestycji Jednostka urbanistyczna Treść wniosku Braki formalne
BRG/6721UIM/UIT/2018/ZUW/001 23-08-2018
Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna
ul. Pilotów 21 w Gdańsku (dz. nr 17/2, 16/7, 16/8 obr. 33) Zespół Urbanistyczny Wrzeszcz

budowa budynku wielorodzinnego z garażami podziemnymi w miejscu Centrum Medycyny Specjalistycznej Sanitas w Gdańsku (Zaspa)

liczba mieszkań 110-130, wys. 31 m, liczba kondygnacji 10, podziemnych 2, pow. terenu 3478 m2, bez lokali usługowych, planowane wyburzenie istniejącego budynku

brak zaświadczenia Prezydenta Miasta Gdańska o możliwości

zapewnienia miejsc w przedszkolu dzieciom w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałym na terenie inwestycji

Wezwanie o uzupełnienie
BRG/6721UIM/UIT/2018/ZUO/002 31-08-2018
DORACO Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Pomorska 68 w Gdańsku (dz. nr 345/1, 348/3, 352/1, 354 obr. 15) Zespół Urbanistyczny Oliwa

budowa 2 budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi w miejscu dawnego Instytutu Psychologii UG,

liczba mieszkań 42-138, wys. do 20 m, liczba kondygnacji 4 i 5, podziemnych 1, pow. terenu 8400 m2, pow. usługowa do 1200 m2 , planowane wyburzenie istniejących budynków z zachowaniem i adaptacją na usługi historycznych piwnic wpisanych do rejestru zabytków

brak zaświadczenia Prezydenta Miasta Gdańska o możliwości

zapewnienia miejsc w przedszkolu dzieciom w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałym na terenie inwestycji

Wezwanie o uzupełnienie
BRG/6721UIM/UIT/2018/ZUO/003 14-09-2018
DORACO Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Pomorska 68 w Gdańsku (dz. nr 345/1, 348/3, 352/1, 354 obr. 15) Zespół Urbanistyczny Oliwa

budowa 2 budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi w miejscu dawnego Instytutu Psychologii UG,

liczba mieszkań 42-138, wys. do 20 m, liczba kondygnacji 4 i 5, podziemnych 1, pow. terenu 8400 m2, pow. usługowa do 1200 m2 , planowane wyburzenie istniejących budynków z zachowaniem i adaptacją na usługi historycznych piwnic wpisanych do rejestru zabytków

brak zaświadczenia Prezydenta Miasta Gdańska o możliwości

zapewnienia miejsc w przedszkolu dzieciom w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałym na terenie inwestycji

Wezwanie o uzupełnienie
BRG/6721UIM/UIT/2018/ZUW/004 16-11-2018
Jaworscy Development Sp. z o.o.
ul. Kobieli 4 w Gdańsku (dz. nr 449/3, 449/4 obr. 45) Zespół Urbanistyczny Wrzeszcz

funkcja mieszkaniowo-usługowa, budynek wielorodzinny z przedszkolem i placem zabaw.

Powierzchnia przedszkola 1 oddziałowego. Liczba mieszkań 83, wys. do 7 kondygnacji, liczba kondygnacji - schodkowo od 3 do 7, pow. terenu 3688 m2, pow. usługowa - podano jako użytkowa przedszkola - 156.18 m2

Dnia 5-12-2018 r. wniosek został wycofany.

Wniosek - szereg braków formalnych wynikających z wymogów ustawowych oraz uchwały o Lokalnych Standardach Urbanistycznych. Brak zaświadczenia Prezydenta Miasta Gdańska o możliwości zapewnienia miejsc w szkole oraz w przedszkolu dzieciom w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałym na terenie inwestycji. Załączona koncepcja urbanistyczno-architektoniczna niekompletna.

BRG/6721UIM/UIT/2018/ZUO/005 19-12-2018
Spółdzielnia Mleczarska POLMLEK-Maćkowy
ul. Kołobrzeska 48 w Gdańsku (dz. nr 76, 77/10 obr. 21) Zespół Urbanistyczny Oliwa

Zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zabudowa wielorodzinna z przedszkolem i powierzchniami usługowymi oraz garażami podziemnymi.

Liczba mieszkań 100-150, liczba kondygnacji 11, podziemnych 1, pow. terenu 4562,49m2, pow. usługowa ok. 261 m2, planowany parking na terenie, zieleń rekreacyjna, plac zabaw.

Wniosek - szereg braków formalnych wynikajacych z wymogów ustawowych oraz uchwały o Lokalnych Standardach Urbanistycznych.

Brak zaświadczenia Prezydenta Miasta Gdańska o możliwości zapewnienia miejsc w szkole oraz w przedszkolu dzieciom w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałym na terenie inwestycji. Załączona koncepcja urbanistyczno-architektoniczna niekompletna.

Wezwanie o uzupełnienie
BRG/6721UIM/UIT/ZUO/2020/01 02-06-2020
FUTURO INVEST Sp. z o.o.
ul. Kołobrzeska w Gdańsku, dz. nr 197, 204, 207, obr. 19 (rejon ulicy Kołobrzeskiej i Arkońskiej) Zespół Urbanistyczny Oliwa

Budynek usługowo-mieszkaniowy wielorodzinny z funkcją zamieszkania zbiorowego, usługami w parterze, garażem podziemnym, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu.

Wysokość: ok. 31 m,
Liczba kondygnacji nadziemnych: 9,
Liczba kondygnacji podziemnych: 2,
Liczba mieszkań: 70-75,
Zakres inwestycji przeznaczony na działalność handlową lub usługową: działalność usługowa będzie stanowić maksymalnie 20% powierzchni użytkowej mieszkań, funkcja zamieszkania zbiorowego (aparthotel),
Zagospodarowanie terenu: zjazd z ul. Kołobrzeskiej lub ul. Arkońskiej,
Miejsca do parkowania: 97 dla samochodów, 60 dla rowerów.

Wniosek - szereg braków formalnych wynikających z wymogów ustawowych oraz uchwały o Lokalnych Standardach Urbanistycznych. Brak zaświadczenia Prezydenta Miasta Gdańska o możliwości przyjęcia nowych uczniów w szkole podstawowej. Załączona koncepcja urbanistyczno-architektoniczna niekompletna. Wezwanie o uzupełnienie
Wniosek i załączona koncepcja urbanistyczno-architektoniczna - braki formalne wynikające z wymogów ustawowych oraz uchwały o Lokalnych Standardach Urbanistycznych. Drugie wezwanie o uzupełnienie
BRG/6721UIM/UIT/ZUO/2020/04 23-11-2020
FUTURO INVEST Sp. z o.o.
ul. Kołobrzeska w Gdańsku, dz. nr 197, 204, 207, obr. 19 (rejon ulic Kołobrzeskiej i Arkońskiej) Zespół Urbanistyczny Oliwa

Budynek usługowo-mieszkaniowy wielorodzinny z funkcją zamieszkania zbiorowego, usługami w parterze, garażem podziemnym, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu.

Wysokość: ok. 31 m,
Liczba kondygnacji nadziemnych: 9,
Liczba kondygnacji podziemnych: 2,
Liczba mieszkań: 70-75,
Zakres inwestycji przeznaczony na działalność handlową lub usługową: działalność usługowa będzie stanowić maksymalnie 20% powierzchni użytkowej mieszkań, funkcja usługowa, funkcja zamieszkania zbiorowego (aparthotel),
Zagospodarowanie terenu: zjazd z ul. Arkońskiej,
Miejsca do parkowania: 95 dla samochodów, 60 dla rowerów.

Wniosek i załączona koncepcja urbanistyczno-architektoniczna - braki formalne wynikające z wymogów ustawowych oraz uchwały o Lokalnych Standardach Urbanistycznych. Wezwanie o uzupełnienie
BRG/6721UiM/UiT/2021/001 28-01-2022
Spółdzielnia Mleczarska POLMLEK-Maćkowy w likwidacji
ul. Bartnicza w Gdańsku, dz. nr 193, 59/4, 59/6, 59/7, obr. 94 Zespół Urbanistyczny Południe

budowa osiedla zabudowy mieszkaniowej, budynki mieszkalne wielorodzinne

wraz z usługami w parterze części budynków, wraz z miejscami postojowymi,

- budowa infrastruktury technicznej wraz z drogami wewnętrznymi oraz miejscami postojowymi,
- urządzenie terenów rekreacyjnych wraz z zielenią

Dnia 7-03-2022 r. wniosek został wycofany.

Wniosek i załączona koncepcja urbanistyczno-architektoniczna

- szereg braków formalnych wynikających z wymogów ustawowych oraz uchwały o Lokalnych Standardach Urbanistycznych. Brak zaświadczenia Prezydenta Miasta Gdańska o możliwości przyjęcia nowych uczniów w szkole podstawowej.

Wezwanie o uzupełnienie
BRG/6721UiM/UiT/ZUP/2022/002 17-06-2022
Bartosz Bobkowski
P7 Sp. z o.o.
ul. Łuki Wielkie 5/4
02-434 Warszawa
ul. Przetoczna w Gdańsku,
dz. nr 26, obr. 0092
Zespół Urbanistyczny Port

budowa 10 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Przetocznej 7 w dzielnicy Przeróbka

brak uzgodnienia z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk SA i Urzędem Morskim w Gdyni

brak zaświadczenia Prezydenta Miasta Gdańska o możliwości przyjęcia nowych uczniów zamieszkałych na terenie inwestycji w określonej szkole podstawowej

Wezwanie o uzupełnienie
BRG/6721UiM/UiT/2023/001 21-02-2023
INVEST KOMFORT Spółka akcyjna Spółka komandytowa
ul. Cygańska Góra w Gdańsku,
dz. nr 355/9, 355/10, 61/23 obr. 065
Zespół Urbanistyczny Śródmieście

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i układem drogowym

Wniosek - szereg braków formalnych wynikających z wymogów ustawowych oraz uchwały o Lokalnych Standardach Urbanistycznych.

Wezwanie o uzupełnienie
Wniosek - szereg braków formalnych wynikających z wymogów ustawowych oraz uchwały o Lokalnych Standardach Urbanistycznych. Drugie wezwanie o uzupełnienie

Wniosek po wezwaniu do uzupełnienia został poddany procedurze. Informacje dot. procedury znajdują się w tabeli WNIOSKI PRZYJĘTE DO PROCEDOWANIA. Bezpośredni link do procedury: https://bip.brg.gda.pl/wniosek-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-mieszkaniowej