OBWIESZCZENIE

Prezydenta  Miasta Gdańska w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Gdańska uchwał w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Siedlce rejon ulic Kartuskiej i Seweryna Goszczyńskiego II (uchwała LXX/1803/23 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.11.2023 r.).