Wstęp Deklaracji

Biuro Rozwoju Gdańska w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska www.bip.brg.gda.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2017-12-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-14

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Magda Zaborowska, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biuro Rozwoju Gdańska mieści się w budynku przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku, w pobliżu przystanków komunikacji publicznej (tramwajowych, autobusowych) i Dworca Głównego PKP. Przed gmachem znajduje się parking (płatny od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9:00-20:00), z dwoma oznakowanymi miejscami postojowymi przeznaczonymi dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby niepełnosprawne, posiadające Kartę Parkingową wzoru europejskiego (niebieską), nie płacą za postój jedynie wtedy, gdy parkują pojazdy na miejscach oznakowanych jako zastrzeżone dla osób niepełnosprawnych. W każdym innym przypadku parkowanie pojazdów osób niepełnosprawnych jest płatne zgodnie z obowiązującą taryfą. Osoby niepełnosprawne posiadające gdański identyfikator "N+" (żółty) nie wnoszą opłat, bez względu na zajmowane miejsce parkingowe.

Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Wejście główne jest zlokalizowane od strony ul. Rajskiej. Po prawej stronie od schodów wejściowych znajduje się podjazd prowadzący na poziom -1, skąd na kolejne piętra można dostać się windą. W windzie są oznaczenia w alfabecie Braille’a.

Pomieszczenia Biura Rozwoju Gdańska są rozmieszczone na parterze (poziom 0), czwartym i piątym piętrze. Sekretariat Biura Rozwoju Gdańska, pokoje zespołów urbanistycznych oraz dwie sale konferencyjne znajdują się na czwartym piętrze. Do pomieszczeń BRG na czwartym i piątym piętrze można dostać się windą. Przeszklone drzwi do pomieszczeń zlokalizowanych na czwartym piętrze są otwierane za pomocą domofonu. Dzwonek znajduje się po lewej stronie drzwi.

Pokoje Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego BRG mieszczą się w korytarzu na podwyższonej części parteru, która nie jest wyposażona w podjazd, zatem spotkania z pracownikami Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego odbywają się w sali konferencyjnej po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózkach znajduje się na czwartym piętrze budynku.

Sala konferencyjna Biura Rozwoju Gdańska, gdzie odbywają się spotkania z mieszkańcami, wyposażona jest w pętlę indukcyjną.

Wszystkie pomieszczenia Biura Rozwoju Gdańska są dostępne dla osób z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Biuro Rozwoju Gdańska zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego. Świadczenie jest bezpłatne dla osób uprawnionych po wcześniejszym umówieniu.

Biuro Rozwoju Gdańska zapewnia asystę pracownika przy wejściu do budynku.

W celu zapewnienia asysty pracownika, prosimy o wcześniejsze dokonanie zgłoszenia:

  • mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • listownie: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk,
  • telefonicznie (przy pomocy osoby trzeciej): (58) 308-44-44 lub (58) 308-44-45,
  • osobiście po przybyciu do budynku, za pośrednictwem pracownika znajdującego się na parterze recepcji.