OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

w sprawie odstąpienia od sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Gdańska uchwał w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

L.p.

Nr uchwały RMG

Nazwa planu

1

LX/1540/23 z dnia 30.03.2023 r.

Orunia - rejon ulicy Rejtana w mieście Gdańsku

2

LX/1541/23 z dnia 30.03.2023 r.

Ujeścisko - centrum dzielnicy Południe w rejonie ulicy Warszawskiej w mieście Gdańsku