Informujemy, że Dzienniki Ustaw oraz Monitory Polskie w wersji elektronicznej pobrać można ze stron internetowych Rządowego Centrum Legislacji, do których linki znajdują się poniżej:

Informujemy, że Dzienniki Urzędowe Województwa Pomorskiego w wersji elektronicznej pobrać można ze stron internetowych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, do których link znajduje się poniżej:

Informujemy, że uchwały i zarządzenia Rady Miasta Gdańska, Prezydenta Miasta Gdańska i Zarządu Miasta Gdańska w wersji elektronicznej pobrać można ze stron internetowych Urzędu Miejskiego, do których link znajduje się poniżej: