loga ue

Komitet Rewitalizacji ma za zadanie wspierać działania oraz pełnić funkcje opiniodawczo-doradcze w czasie przygotowania, realizacji i oceny procesu rewitalizacji. Stanowi zatem forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy. Zasady działania komitetu zostały określone w projekcie uchwały, która poddana została konsultacjom społecznym.

 Konsultacje przeprowadzone zostały w trzech formach:

- zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego;
- otwartego spotkania informacyjnego z interesariuszami rewitalizacji, które odbyło się dnia 25 kwietnia 2017 roku w godzinach 17.00 – 19.00, w sali Akwen ul. Wały Piastowskie 24, Gdańsk;
- zbierania uwag ustnych do protokołu, w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24.

Projekt uchwały  w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji oraz formularz konsultacyjny dostępne były od 31 marca 2017 r. do 2 maja 2017 r. na stronie brg.gda.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24.

Nabór na Członków Komitetu Rewitalizacji.  Rekrutacja trwała od 29 lipca do 18 sierpnia
Rada Miasta Gdańska 29 czerwca 2017. przegłosowała uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Zgodnie z przyjętą uchwałą, w skład Komitetu powinno wejść co najmniej: czterech mieszkańców (co najmniej po jednym z każdego obszaru rewitalizacji), dwóch przedstawicieli właścicieli, użytkowników lub zarządców nieruchomości z obszarów rewitalizacji (np. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych), dwóch przedstawicieli podmiotów prowadzących na terenie Gdańska działalność gospodarczą oraz czterech przedstawicieli organizacji prowadzących na obszarach rewitalizacji działalność społeczną. Członkami Komitetu będą też przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Biura Rozwoju Gdańska, Rady Miasta Gdańska oraz każdej z rad dzielnic działających na obszarze rewitalizacji. Liczba członków Komitetu nie może przekroczyć 25 osób. Posiedzenia Komitetu będą odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał, a jego stanowisko będzie wyrażane w formie opinii przyjmowanych w drodze głosowania. Obsługę organizacyjną Komitetu zapewni Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska.

13 października Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz powołał członków Komitetu Rewitalizacji. W jego skład weszli przedstawiciele mieszkańców, użytkowników, zarządców nieruchomości, przedsiębiorców oraz organizacji prowadzących działalność społeczną.

Pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji odbyło się 8 listopada 2017 roku. Nominację na jego członków wręczył Prezydent Paweł Adamowicz. Więcej na ten temat tutaj.

Zarządzenie nr 1825/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 października 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji na kadencję 2017 - 2022.

Aktualna lista członków Komitetu Rewitalizacji.

Dokumenty
Data publ.Nazwa dokumentuPobierz
2021-10-22Protokół z XVIII posiedzenia Komitetu Rewitalizacji
Pobierz [pdf]
2021-04-20Protokół z XVII posiedzenia Komitetu Rewitalizacji
Pobierz [pdf]
2020-10-29Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji
Pobierz [pdf]
2020-10-16Informacja podsumowująca konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji
Pobierz [pdf]
2020-10-13Protokół z XVI posiedzenia Komitetu Rewitalizacji
Pobierz [pdf]
2020-03-12Odwołane konsultacje w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
Zobacz
2020-03-03 Konsultacje w sprawie zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji
Zobacz
2020-06-15Protokół z XV posiedzenia Komitetu Rewitalizacji - uzupełnienie
Pobierz [pdf]
2020-05-19Protokół z XV posiedzenia Komitetu Rewitalizacji
Pobierz [pdf]
2020-01-31Protokół z XIV posiedzenia Komitetu Rewitalizacji
Pobierz [pdf]
2020-01-28Protokół z XIII posiedzenia Komitetu Rewitalizacji
Pobierz [pdf]
2019-07-04Zarządzenie nr 1012/19 Prezydenta Miasta Gdańska zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji na kadencję 2017-2022
Pobierz [pdf]
2019-07-04Protokół z XII posiedzenia Komitetu Rewitalizacji
Pobierz [pdf]
2019-05-23Protokół z XI posiedzenia Komitetu Rewitalizacji
Pobierz [pdf]
2019-04-09Zarządzenie nr 160/19 Prezydenta Miasta Gdańska zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji na kadencję 2017-2022
Pobierz [pdf]
2019-04-09Zarządzenie nr 159/19 Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Gdańska w zakresie realizacji projektów rewitalizacyjnych w mieście Gdańsku
Pobierz [pdf]
2019-04-09Zarządzenie nr 158/19 Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Gdańska w zakresie realizacji projektów rewitalizacyjnych w mieście Gdańsku
Pobierz [pdf]
2019-02-08Protokół z X posiedzenia Komitetu Rewitalizacji
Pobierz [pdf]
2018-12-13Protokół z XIX posiedzenia Komitetu Rewitalizacji
Pobierz [pdf]
2018-10-15Protokół z VIII posiedzenia Komitetu Rewitalizacji
Pobierz [pdf]
2018-08-09Protokół z VII posiedzenia Komitetu Rewitalizacji
Pobierz [pdf]
2018-03-16Protokół z V posiedzenia Komitetu Rewitalizacji. Orunia
Pobierz [pdf]
2018-02-08Protokół z IV posiedzenia Komitetu Rewitalizacji. Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście
Pobierz [pdf]
2018-01-23Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji na kadencję 2017 - 2022
Pobierz [pdf]
2018-01-05Protokół z III posiedzenia Komitetu Rewitalizacji. Biskupia Górka / Stary Chełm
Pobierz [pdf]
2018-01-04Protokół z II posiedzenia Komitetu Rewitalizacji. Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście
Pobierz [pdf]
2017-10-13Zarządzenie nr 1825/17 Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji na kadencję 2017 - 2022
Pobierz [pdf]
2017-07-28Ogłoszenie o naborze na Członków Komitetu Rewitalizacji
Pobierz [pdf]
2017-06-29Uchwała nr XLI/1131/17 w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji
Pobierz [pdf]
2017-05-23Informacja podsumowująca konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji
Pobierz [pdf]
2017-03-31Obwieszszczenie Prezydenta Miasta Gdańska o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji
Pobierz [pdf]