loga ue

Komitet Rewitalizacji ma za zadanie wspierać działania oraz pełnić funkcje opiniodawczo-doradcze w czasie przygotowania, realizacji i oceny procesu rewitalizacji. Stanowi zatem forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy. Zasady działania komitetu zostały określone w projekcie uchwały, która poddana została konsultacjom społecznym.

 Konsultacje przeprowadzone zostały w trzech formach:

- zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego;
- otwartego spotkania informacyjnego z interesariuszami rewitalizacji, które odbyło się dnia 25 kwietnia 2017 roku w godzinach 17.00 – 19.00, w sali Akwen ul. Wały Piastowskie 24, Gdańsk;
- zbierania uwag ustnych do protokołu, w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24.

Projekt uchwały  w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji oraz formularz konsultacyjny dostępne były od 31 marca 2017 r. do 2 maja 2017 r. na stronie brg.gda.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24.

Nabór na Członków Komitetu Rewitalizacji.  Rekrutacja trwała od 29 lipca do 18 sierpnia
Rada Miasta Gdańska 29 czerwca 2017. przegłosowała uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Zgodnie z przyjętą uchwałą, w skład Komitetu powinno wejść co najmniej: czterech mieszkańców (co najmniej po jednym z każdego obszaru rewitalizacji), dwóch przedstawicieli właścicieli, użytkowników lub zarządców nieruchomości z obszarów rewitalizacji (np. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych), dwóch przedstawicieli podmiotów prowadzących na terenie Gdańska działalność gospodarczą oraz czterech przedstawicieli organizacji prowadzących na obszarach rewitalizacji działalność społeczną. Członkami Komitetu będą też przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Biura Rozwoju Gdańska, Rady Miasta Gdańska oraz każdej z rad dzielnic działających na obszarze rewitalizacji. Liczba członków Komitetu nie może przekroczyć 25 osób. Posiedzenia Komitetu będą odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał, a jego stanowisko będzie wyrażane w formie opinii przyjmowanych w drodze głosowania. Obsługę organizacyjną Komitetu zapewni Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska.

13 października Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz powołał członków Komitetu Rewitalizacji. W jego skład weszli przedstawiciele mieszkańców, użytkowników, zarządców nieruchomości, przedsiębiorców oraz organizacji prowadzących działalność społeczną.

Pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji odbyło się 8 listopada 2017 roku. Nominację na jego członków wręczył Prezydent Paweł Adamowicz. Więcej na ten temat tutaj.

Lista osób dostępna tutaj.

Aktualna lista członków Komitetu Rewitalizacji dostępna tutaj

Dokumenty
Data publ.Nazwa dokumentuPobierz
2021-04-20Protokół z XVII posiedzenia Komitetu Rewitalizacji
Pobierz [pdf]
2020-10-29Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji
Pobierz [pdf]
2020-10-16Informacja podsumowująca konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji
Pobierz [pdf]
2020-10-13Protokół z XVI posiedzenia Komitetu Rewitalizacji
Pobierz [pdf]
2020-03-12Odwołane konsultacje w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
Zobacz
2020-03-03 Konsultacje w sprawie zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji
Zobacz
2020-06-15Protokół z XV posiedzenia Komitetu Rewitalizacji - uzupełnienie
Pobierz [pdf]
2020-05-19Protokół z XV posiedzenia Komitetu Rewitalizacji
Pobierz [pdf]
2020-01-31Protokół z XIV posiedzenia Komitetu Rewitalizacji
Pobierz [pdf]
2020-01-28Protokół z XIII posiedzenia Komitetu Rewitalizacji
Pobierz [pdf]
2019-07-04Zarządzenie nr 1012/19 Prezydenta Miasta Gdańska zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji na kadencję 2017-2022
Pobierz [pdf]
2019-07-04Protokół z XII posiedzenia Komitetu Rewitalizacji
Pobierz [pdf]
2019-05-23Protokół z XI posiedzenia Komitetu Rewitalizacji
Pobierz [pdf]
2019-04-09Zarządzenie nr 160/19 Prezydenta Miasta Gdańska zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji na kadencję 2017-2022
Pobierz [pdf]
2019-04-09Zarządzenie nr 159/19 Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Gdańska w zakresie realizacji projektów rewitalizacyjnych w mieście Gdańsku
Pobierz [pdf]
2019-04-09Zarządzenie nr 158/19 Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Gdańska w zakresie realizacji projektów rewitalizacyjnych w mieście Gdańsku
Pobierz [pdf]
2019-02-08Protokół z X posiedzenia Komitetu Rewitalizacji
Pobierz [pdf]
2018-12-13Protokół z XIX posiedzenia Komitetu Rewitalizacji
Pobierz [pdf]
2018-10-15Protokół z VIII posiedzenia Komitetu Rewitalizacji
Pobierz [pdf]
2018-08-09Protokół z VII posiedzenia Komitetu Rewitalizacji
Pobierz [pdf]
2018-03-16Protokół z V posiedzenia Komitetu Rewitalizacji. Orunia
Pobierz [pdf]
2018-02-08Protokół z IV posiedzenia Komitetu Rewitalizacji. Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście
Pobierz [pdf]
2018-01-23Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji na kadencję 2017 - 2022
Pobierz [pdf]
2018-01-05Protokół z III posiedzenia Komitetu Rewitalizacji. Biskupia Górka / Stary Chełm
Pobierz [pdf]
2018-01-04Protokół z II posiedzenia Komitetu Rewitalizacji. Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście
Pobierz [pdf]
2017-10-13Zarządzenie nr 1825/17 Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji na kadencję 2017 - 2022
Pobierz [pdf]
2017-07-28Ogłoszenie o naborze na Członków Komitetu Rewitalizacji
Pobierz [pdf]
2017-06-29Uchwała nr XLI/1131/17 w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji
Pobierz [pdf]
2017-05-23Informacja podsumowująca konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji
Pobierz [pdf]
2017-03-31Obwieszszczenie Prezydenta Miasta Gdańska o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji
Pobierz [pdf]