OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

w sprawie odstąpienia od sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Gdańska uchwały:

L.p.

Nr uchwały RMG

Nazwa planu

1.

XLIV/1217/17 z dnia 26.10.2017 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wyspa Spichrzów rejon ulicy Podwale Przedmiejskie