OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Informuję, że z przyczyn formalno – prawnych, zapowiadane w dniach 02.10.2017 r. - 31.10.2017 r. wyłożenie do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  1. Łostowice Centrum w rejonie ulicy Niepołomickiej w mieście Gdańsku
  2. Brętowo rejon ulicy Słowackiego 125 II w mieście Gdańsku
  3. Zakoniczyn – szkoła sportowa przy ulicy Porębskiego w mieście Gdańsku
  4. Jasień rejon Potoku Siedlickiego w mieście Gdańsku
  5. Kiełpinek, Jasień – strefa buforowa lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w mieście Gdańsku

zostało odwołane i przesunięte na późniejszy termin. Jednocześnie odwołane zostają dyskusje publiczne nad ustaleniami projektów planów, które miały się odbyć w następujących terminach:

projekt planu

dzień

godzina

Kiełpinek, Jasień – strefa buforowa lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

04.10.2017 r.

1700

Zakoniczyn – szkoła sportowa przy ulicy Porębskiego

09.10.2017 r.

1700

Brętowo rejon ulicy Słowackiego 125 II

10.10.2017 r.

1700

Jasień rejon Potoku Siedlickiego

17.10.2017 r.

1700

Łostowice Centrum w rejonie ulicy Niepołomickiej w mieście Gdańsku

23.10.2017 r.

1700

Ogłoszenie o nowym terminie wyłożenia powyższych projektów planów do publicznego wglądu oraz terminach dyskusji publicznych nad ich ustaleniami ukaże się w lokalnym wydaniu Gazety Wyborczej „Trójmiasto”.