OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), art. 39 oraz 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam o:

podjęciu przez Radę Miasta Gdańska następujących uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

L.p.

Nr uchwały RMG

Nazwa planu

1.

LX/1542/23 z dnia 30.03.2023 r.

Orunia - rejon ulicy Rejtana II w mieście Gdańsku

2.

LX/1543/23 z dnia 30.03.2023 r.

Śródmieście w rejonie ulicy 3 Maja w mieście Gdańsku

3.

LX/1544/23 z dnia 30.03.2023 r.

Długie Ogrody - rejon ulic Szopy i Łąkowej w mieście Gdańsku

4.

LX/1545/23 z dnia 30.03.2023 r.

Stare Miasto – rejon ulic Wałowej i Rybaki Górne w mieście Gdańsku

5.

LX/1546/23 z dnia 30.03.2023 r.

Jasień - rejon ulicy Kartuskiej i Źródlanej w mieście Gdańsku

6.

LX/1547/23 z dnia 30.03.2023 r.

Orunia Górna, Ujeścisko - rejon pętli Łostowice-Świętokrzyska w mieście Gdańsku

7.

LX/1548/23 z dnia 30.03.2023 r.

Piecki Migowo rejon ulicy Wołkowyskiej w mieście Gdańsku

8.

LX/1549/23 z dnia 30.03.2023 r.

Ujeścisko - centrum dzielnicy Południe w rejonie ulic Warszawskiej i Piotrkowskiej w mieście Gdańsku

9.

LX/1550/23 z dnia 30.03.2023 r.

Łostowice - trzcinowisko II w mieście Gdańsku

10.

LX/1551/23 z dnia 30.03.2023 r.

Wrzeszcz Górny - park retencyjny Wileńska w rejonie ulicy Sobieskiego w mieście Gdańsku

11.

LX/1553/23 z dnia 30.03.2023 r.

Orunia - rejon ulicy Piaskowej i Wzgórza Ptaszniki w mieście Gdańsku

12.

LX/1554/23 z dnia 30.03.2023 r.

Dolina Potoku Oruńskiego i rejon ulicy Diamentowej w mieście Gdańsku

13.

LX/1555/23 z dnia 30.03.2023 r.

Park Oruński i dolina Potoku Oruńskiego w mieście Gdańsku

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dotyczących ww. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Załączniki graficzne do wyżej wymienionych uchwał, szczegółowo określające granice planów znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronach internetowych www.brg.gda.pl i www.bip.gdansk.pl.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych oraz do prognoz oddziaływania na środowisko, które zostaną sporządzone do tych planów:

  • w formie papierowej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres:

Biuro Rozwoju Gdańska ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro, 80-855 Gdańsk

  • ustnie do protokołu
  • online na interaktywnej mapie (tzw. geoankieta), znajdującej się na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska (brg.gda.pl/planowanie-przestrzenne/miejscowe-plany) w zakładce przedmiotowego projektu planu, w kolumnie „szczegóły”
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • poprzez platformę ePUAP

w terminie do dnia 23 maja 2023 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.