Wybór oferty

na sukcesywną dostawę tuszy i tonerów w 2018 r.

W dniu 26 stycznia 2018 r. ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego 6/2018 Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska dokonał wyboru składanych ofert i do podpisania umowy zaprosił Wykonawcę

INFOS Systemy Komputerowe Jacek Kiełbratowski, 80-371 Gdańsk ul. Jagiellońska 8, NIP 584-102-08-31


ZAPYTANIE OFERTOWE

6/2018

Biuro Rozwoju Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 24 (80-855 Gdańsk) występuje z prośbą o złożenie oferty na :

Sukcesywną dostawę tuszy i tonerów do drukarek w okresie od 26.01.2018 r. do 31.12 2018 r. w Gdańsku.

Przewidywana wartość szacunkowa na zamówienie nie przekracza kwoty 30.000 euro, co oznacza, że nie podlega reżimowi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Zgodnie jednak z Regulaminem udzielania w Biurze Rozwoju Gdańska zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro wprowadzonym Zarządzeniem Nr 4/2017 Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska z dnia 28 luty 2017 r. przystępujemy do badania rynku.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, wraz z podaniem realnego terminu dostawy (oferta przewidująca termin dostawy dłuższy niż 5 dni nie będzie brana pod uwagę).

 Do podpisania umowy zostanie zaproszony wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

Na oferty będziemy oczekiwali do dnia 25.01.2018 r. do godziny 14-tej, elektronicznie na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub złożonej osobiście w sekretariacie (IV piętro) Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.

Umowa na dostawę zostanie podpisana z Wykonawcą w dniu rozstrzygnięcia tj. 26 stycznia 2018 r.

Osoby upoważnione do kontaktu w tej sprawie są Pani Hanna Chyżyńska tel. 58 3084442, Pani Helena Żdżyłowska tel. 58 3084452.

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy,
  2. Wzór umowy
Dokumenty