Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Prezydent Miasta Gdańska z siedzibą w 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, zaś w jego imieniu dane przetwarza Biuro Rozwoju Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 24; 80-855 Gdańsk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, proszę kontaktować się z Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Cel przetwarzania
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz odpowiadanie na pytania dotyczące planu miejscowego.

Podstawa przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe.

Źródło pochodzenia danych
Źródłem pochodzenia danych jest: wnioskodawca, ewidencje oraz inne osoby fizyczne składające uwagi do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Gdańska.

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z klasyfikacji archiwizacyjnej liczony od daty rozpatrzenia wniosków przez Prezydenta Miasta Gdańska.

Odbiorcy danych
Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.

Prawa osób
Macie Państwo prawo do dostępu do nich swoich danych osobowych, sprostowania, prawo do usunięcia i ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Państwa prawo dostępu do informacji o źródle pochodzenia danych jest ograniczone, w zakresie w jakim wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano.