Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej Ustawą, informuje o odrzuceniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na modernizację infrastruktury sieci LAN przez  A’BELL sp. z o.o. siedzibą w Gdańsku. Podstawę odrzucenia stanowi art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Oferta została odrzucona z uwagi na fakt, że nie spełnia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawartych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w postępowaniu na modernizację sieci LAN. Zamawiający w szczegółowym opisie przedmiotu wskazał m.in. następujące warunki sprzętu dla zamówienia:

Sprzęt aktywny SFP 24-portowy 1-sztuka

  1. Przełącznik sieciowy zarządzany przez GUI oraz CLI wyposażony w 20 portów SFP+ oraz 4 porty Combo uplink SFP+ współdzielone wraz z portami (RJ-45),
  2. obudowa zwarta 1U umożliwiająca montaż w szafie rack. Przełącznik musi obsługiwać protokoły RADIUS, TACACS+, SNMPv3, SSH, 802.1d, 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1X, zapewnić możliwość tworzeni list kontroli dostępu ACL,
  3. umożliwiać routng IPv4, stworzenie serwera DHCP oraz gościnnych VLANów. Przełącznik musi umożliwiać połącznie go w stos i zarządzanie całym stosem poprzez jeden adres IP.
  4. Przełącznik powinien zapewniać przepustowość dla pakietów 64bitowych nie niższą niż 350Mpps oraz szybkość przełączania nie niższa niż 480Gbps.
  5. Pobór mocy nie powinien przekraczać 250W, a waga urządzania 7KG.
  6. Oferent zapewni telefoniczną i mailową pomoc techniczną przez pierwsze 36 miesięcy od daty zakupu.

W złożonej w postępowaniu ofercie Wykonawca na stronie 9 wskazał Switch SX-350X-24-K9 wyposażony w 24 porty Ethernet RJ-45 typu Gigabit-Ethernet (10/100/1000), zaś na stronie 11 oferty Wykonawca wskazała specyfikację do Switch SG-550X-24-K9-EU wyposażony w 24 porty Ethernet RJ-45 typu Gigabit-Ethernet (10/100/1000)

Oferta złożona przez Firmę A’BELL nie spełnia wymogu sprzętu wymaganego przez Zamawiającego tj.  min. 20 portów *10G SPF +4 porty combo uplink SFP+ współdzielone wraz z portami (RJ-45). Zaoferowane przez Zamawiającego: Switch SG-350X-24-K9 wyposażony jest w 24 porty 1G + 2 porty 10G copper/SFP +combo i 2 porty SFP+ oraz Switch SG-550X-24-K9-EU wyposażony jest - 24 porty 1G + 2 porty 10G SPF + 2 porty 10Gbe/SFP+ Combo, zarządzalny przez GUI, Warstwy 3 z PoE 195W, 20 portów *10G SPF +4 porty combo uplink SFP+ współdzielone wraz z portami (RJ-45), nie spełniają tego warunku.

Z uwagi na powyższe i  treść art. 89 ust. 1 pkt 2 P.z.p. ("zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3"), należało odrzucić ofertę  złożoną przez A’BELL Sp. z o.o. z siedziba w Gdańsku.