Zgodnie z art. 13a punkt ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843 z póz. zmian) Biuro Rozwoju Gdańska w Gdańsku przedstawia postępowanie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 r.

 

 

 

l.p

 

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy , usługi)

 

Przewidywany tryb

 

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

 

1.

Zakup usługi Bentley Select, polegającej na kompleksowym wsparciu technicznym dla posiadaczy oprogramowania Bentleya oraz aktualizacji programów i serwerowym sposobie licencjonowania produktów Bentleya

 

usługi

 

art. 67ust. 1

 

300.000

 

maj

 

2.

Instalacja światłowodowej sieci LAN wraz z instalacją i konfiguracją switchy.

usługi

 

 

art. 39

 

 

220.000

 

czerwiec

Sporządziła

Helena Żdżyłowska