Zgodnie z art. 13a punkt ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843 z póz. zmian) Biuro Rozwoju Gdańska w Gdańsku przedstawia postępowanie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 r.

l.p

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy , usługi)

Przewidywany tryb

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1.

Zakup usługi Bentley Select, polegającej na kompleksowym wsparciu technicznym dla posiadaczy oprogramowania Bentleya oraz aktualizacji programów i serwerowym sposobie licencjonowania produktów Bentleya

usługi

art. 67ust. 1

300.000

maj

2.

Instalacja światłowodowej sieci LAN wraz z instalacją i konfiguracją switchy.

usługi

art. 39

220.000

czerwiec

Sporządziła

Helena Żdżyłowska

Obowiązek informacyjny dla oferentów oraz osób uczestniczących w realizacji zamówienia. Czytaj