Niniejszym na podstawie art. 66 ust. 1 oraz art. 68 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zapraszam Państwa do negocjacji warunków umowy

o zamówienie publiczne zawieranej w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na: zakup usługi Bentley Select, polegającej na kompleksowym wsparciu technicznym dla posiadaczy oprogramowania Bentley’a oraz aktualizacji programów i serwerowym sposobie licencjonowania produktów Bentley’a (licencje pływające).

Obowiązek informacyjny dla oferentów oraz osób uczestniczących w realizacji zamówienia. Czytaj