Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz 2164, póz zmian)

l.p

Nazwa dostawy lub usługi/

według rodzaju

Rodzaj zamówienia

Tryb postepowania

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1.

Zakup usługi Bentley Select, polegającej na kompleksowym wsparciu technicznym dla posiadaczy oprogramowania Bentleya oraz aktualizacji programów i serwerowym sposobie licencjonowania produktów Bentleya

Usługa

Art. 67 ust. 1 pkt 1b

220 000

maj

Obowiązek informacyjny dla oferentów oraz osób uczestniczących w realizacji zamówienia. Czytaj