Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz 2164, póz zmian)

 

 

l.p

 

Nazwa dostawy lub usługi/

według rodzaju

 

Rodzaj zamówienia

 

Tryb postepowania

 

Orientacyjna wartość zamówienia

 

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1.

Zakup usługi Bentley Select, polegającej na kompleksowym wsparciu technicznym dla posiadaczy oprogramowania Bentleya oraz aktualizacji programów i serwerowym sposobie licencjonowania produktów Bentleya

 

Usługa

 

Art. 67 ust. 1 pkt 1b

 

220 000

 

maj