Zgodnie z art. 13a punkt ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579 z póz. zmian) Biuro Rozwoju Gdańska w Gdańsku przedstawia postępowanie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 r.

l.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1.

Pozyskanie i opracowanie danych przestrzennych miasta Gdańska.

usługi

art. 39-43

510.000

luty

2.

Usługa Bentley Select, polegająca na kompleksowym wsparciu technicznym dla posiadaczy oprogramowania Bentley’a oraz aktualizacji programów i serwerowym sposobie licencjonowania produktów Bentley’a (licencje pływające).

usługi

art. 67 ust. 1

pkt 1b

260.000

kwiecień

Sporządziła

Helena Żdżyłowska

Obowiązek informacyjny dla oferentów oraz osób uczestniczących w realizacji zamówienia. Czytaj