Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na badaniu ruchu wraz z opracowaniem transportowego modelu symulacyjnego Gdańska.