Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na badaniu ruchu wraz z opracowaniem transportowego modelu symulacyjnego Gdańska.

Obowiązek informacyjny dla oferentów oraz osób uczestniczących w realizacji zamówienia. Czytaj