W dniu 4 lutego 2020 r. Wykonawca „KONEKT Mateusz Brychcy” odstąpił od podpisania umowy na kompleksową obsługę trzech oddzielnych stron internetowych opartych na otwartych zasobach spersonalizowanych pod kątem naszego Biura: www.brg.gda.pl, bip.brg.gda.pl oraz mapy.brg.gda.pl.

Zgodnie z Zarządzeniem 4/2020 Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska z dnia 9 stycznia 2020 do podpisania umowy zaproszony został kolejny Wykonawca

Nabucco Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Przemysłowa 3, kod pocztowy: 83-000, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000324279.