Wybór oferty

na sukcesywną dostawę tonerów w okresie od 04.02.2020 r. do 31.12 2020 r.

W dniu 03 luty 2020 r. w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego 2/2020 Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska dokonał wyboru składanych ofert i do podpisania umowy zaprosił Wykonawcę

Printex Sp. z o.o. Sp.k., Al. Piłsudzkiego 105b, 05-270 Marki, NIP 1251650121 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000656554.

Formularz wyboru oferty


Treść zapytania ofertowego

Biuro Rozwoju Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 24 (80-855 Gdańsk) występuje z prośbą o złożenie oferty na:

Sukcesywną dostawę tonerów w okresie od 04.02.2020 r. do 31.12 2020 r. w Gdańsku.

Przewidywana wartość szacunkowa na zamówienie nie przekracza kwoty 30.000 euro, co oznacza, że nie podlega reżimowi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z póz. zm.). Zgodnie jednak z Regulaminem udzielania w Biurze Rozwoju Gdańska zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro wprowadzonym Zarządzeniem Nr 4/2020 Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska z dnia 9 stycznia 2020 r.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego pisma, wraz z podaniem realnego terminu dostawy, oferta przewidująca termin dostawy od złożenia zamówienia dłuższy niż 5 dni nie będzie brana pod uwagę.

Formularz ofertowy zawiera kolumnę „cena brutto” aby Zamawiający mógł dokonać porównań cen składanych ofert.

Po otrzymaniu od Państwa odpowiedzi zaprosimy do podpisania umowy dostawcę, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą następować będzie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę z terminem płatności 14 dni.

Ofertę w zapytaniu ofertowym można przesłać do zamawiającego do dnia 03.02.2020 r. do godziny 10:00 elektronicznie mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w siedzibie przy ul. Wały Piastowskie 24, Gdańsk.

Osobą upoważnioną do kontaktu w tej sprawie jest Pan Tomasz Gozdalik tel. 583084430, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Załączniki:
1. Formularz ofertowy,
2. Wzór umowy

Obowiązek informacyjny dla oferentów oraz osób uczestniczących w realizacji zamówienia. Czytaj