Nowy termin na składanie ofert ustala się na dzień 30.01.2020 r. do godziny 10:00, pozostałe warunki nie ulegają zmianie.