Wybór oferty

na dostawę środków czystości w roku 2019

W dniu 18 stycznia 2019 r. w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego 2/2019 Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska dokonał wyboru składanych ofert i do podpisania umowy zaprosił Wykonawcę:

Firma Handlowo-Usługowa ARKAN Wojciech Wasylewicz, ul. Sianowska 1 80-298 Gdańsk NIP 9570424546


ZAPYTANIE OFERTOWE

2/2019

Biuro Rozwoju Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 24 (80-855 Gdańsk) występuje z prośbą o złożenie oferty na :

Sukcesywną dostawę środków czystości w okresie od 18.01.2019 r. do 31.12 2019 r. w Gdańsku.

Przewidywana wartość szacunkowa na zamówienie nie przekracza kwoty 30.000 euro, co oznacza, że nie podlega reżimowi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z póz. zm.). Zgodnie jednak z Regulaminem udzielania w Biurze Rozwoju Gdańska zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro wprowadzonym Zarządzeniem Nr 4/2017 Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska z dnia 28 luty 2017 r. przystępujemy do badania rynku.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego pisma, wraz z podaniem realnego terminu dostawy (oferta przewidująca termin dostawy dłuższy niż 5 dni nie będzie brana pod uwagę).

 Formularz ofertowy zawiera kolumnę „cena brutto”, aby Zamawiający mógł ocenić, która oferta cenowa jest dla Zamawiającego najkorzystniejsza, prosimy o wpisywanie ceny jednostkowej produktu = cena ofertowa.

Po otrzymaniu od Państwa odpowiedzi zaprosimy do podpisania umowy dostawcę, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą następować będzie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę z terminem płatności 14 dni.

Ofertę w zapytaniu ofertowym można przesłać do zamawiającego do dnia 18.01.2019 r. do godziny 10:00 elektronicznie mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub osobiście w siedzibie przy ul. Wały Piastowskie 24, Gdańsk.

Osobą upoważnioną do kontaktu w tej sprawie jest Pani Hanna Chyżyńska tel. 58 308 -44 -42.

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy.
Dokumenty
Data publ.Nazwa dokumentuPobierz
11-01-2019Załącznik nr 1 - formularz oferowy
Pobierz [docx]