Wybór oferty

na dostawę tonerów w roku 2019

W dniu 17 stycznia 2019 r. w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego 1/2019 Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska dokonał wyboru składanych ofert i do podpisania umowy zaprosił Wykonawcę:

Pryzmat sp. z o.o. sp.k, ul. A. Ostrowskiego 15, 53-238 Wrocław NIP 8942994513


ZAPYTANIE OFERTOWE

1/2019

Biuro Rozwoju Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 24 (80-855 Gdańsk) występuje z prośbą o złożenie oferty na:

Sukcesywną dostawę tonerów w okresie od 19.01.2019 r. do 31.12 2019 r. w Gdańsku.

Przewidywana wartość szacunkowa na zamówienie nie przekracza kwoty 30.000 euro, co oznacza, że nie podlega reżimowi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z póz. zm.). Zgodnie jednak z Regulaminem udzielania w Biurze Rozwoju Gdańska zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro wprowadzonym Zarządzeniem Nr 4/2017 Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska z dnia 28 luty 2017 r. przystępujemy do badania rynku.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego pisma, wraz z podaniem realnego terminu dostawy, oferta przewidująca termin dostawy od złożenia zamówienia dłuższy niż 5 dni nie będzie brana pod uwagę.

Formularz ofertowy zawiera kolumnę „cena brutto” aby Zamawiający mógł dokonać porównań cen składanych ofert.

Po otrzymaniu od Państwa odpowiedzi zaprosimy do podpisania umowy dostawcę, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą następować będzie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę z terminem płatności 14 dni.

Ofertę w zapytaniu ofertowym można przesłać do zamawiającego do dnia 17.01.2019 r. do godziny 10:00 elektronicznie mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w siedzibie przy ul. Wały Piastowskie 24, Gdańsk. Osobą upoważnioną do kontaktu w tej sprawie jest Pan Tomasz Gozdalik tel. 583084430.

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy.
Dokumenty
Data publ.Nazwa dokumentuPobierz
11-01-2019Załącznik nr 1 - formularz oferowy
Pobierz [docx]