Wybór oferty

na dostawę Office 2019 Home & Business -20 sztuk

W dniu 28 listopada 2018 r. ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego 15/2018 Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska dokonał wyboru składanych ofert i do podpisania umowy zaprosił Wykonawcę:

Morele.net. sp. z o.o., 31-553 Kraków, ul. Fabryczna 20A, NIP 9451972201


ZAPYTANIE OFERTOWE

15/2018

Biuro Rozwoju Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 24 (80-855 Gdańsk) występuje z prośbą o złożenie oferty na:

Zakup 20 szt. Office 2019 Home & Business BOX.

Przewidywana wartość szacunkowa na zamówienie nie przekracza kwoty 30.000 euro, co oznacza, że nie podlega reżimowi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Zgodnie jednak z Regulaminem udzielania w Biurze Rozwoju Gdańska zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro wprowadzonym Zarządzeniem Nr 4/2017 Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska z dnia 28 luty 2017 r. przystępujemy do badania rynku.

 

 

Zamawiający

Biuro Rozwoju Gdańska

ul. Wały Piastowskie 24

80 - 855 Gdańsk

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup oprogramowania Office 2019 Home & Business

Cena

Cena obejmuje wartość dostawy netto oprogramowania powiększona o podatek VAT.

Ponadto w cenę wliczona jest i ich dostawa do siedziby Biura Rozwoju Gdańska.

Kryteria oceny

Cena –100%

 

Termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 30.11.2018 r. do godziny 10-tej, elektronicznie na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub osobiście w sekretariacie (IV piętro) Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.

Pozostałe informacje

Termin realizacji nie później niż do 14 grudnia 2018 r.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, wraz z podaniem realnego terminu dostawy (oferta przewidująca termin dostawy dłuższy niż 10 dni roboczych nie będzie brana pod uwagę).

Do podpisania umowy zostanie zaproszony wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

Umowa na dostawę zostanie podpisana z Wykonawcą w dniu rozstrzygnięcia tj. 3 grudnia 2018 r.

Osoby upoważnione do kontaktu w tej sprawie są: Pan Krzysztof Wójcicki tel. 58 3084460, Pani Helena Żdżyłowska tel. 58 3084439.

 

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy,
Dokumenty
Data publ.Nazwa dokumentuPobierz
28-11-2018Załącznik nr 1
Pobierz [docx]