Wybór oferty

II

na usługę Office 365 Business Essentials Government -100 sztuk

W dniu 26 listopada 2018 r. ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego 14/2018 Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska dokonał wyboru składanych ofert i do podpisania umowy zaprosił Wykonawcę:

Infonet Projekt S.A. 43-316 Bielsko Biała, Aleja Armii Krajowej 220, NIP 5532087889


Wykonawca A.P.N. PROMISE S.A. odstępuje od podpisania od umowy.


Wybór oferty

I

na usługę Office 365 Business Essentials Government -100 sztuk

W dniu 26 listopada 2018 r. ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego 14/2018 Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska dokonał wyboru składanych ofert i do podpisania umowy zaprosił Wykonawcę:

A.P.N. PROMISE S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 44a, NIP 5210088682


ZAPYTANIE OFERTOWE

14/2018

Biuro Rozwoju Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 24 (80-855 Gdańsk) występuje z prośbą o złożenie oferty na:

Zakup usługi Office 365 Business Essentials Government - w trybie rocznym - 100 sztuk.

Przewidywana wartość szacunkowa na zamówienie nie przekracza kwoty 30.000 euro, co oznacza, że nie podlega reżimowi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Zgodnie jednak z Regulaminem udzielania w Biurze Rozwoju Gdańska zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro wprowadzonym Zarządzeniem Nr 4/2017 Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska z dnia 28 lutego 2017 r. przystępujemy do badania rynku.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, wraz z podaniem realnego terminu dostawy (oferta przewidująca termin dostawy dłuższy niż 10 dni roboczych nie będzie brana pod uwagę).

Oferty można przesłać do zamawiającego do dnia 26.11.2018 r. elektronicznie na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w siedzibie przy ul. Wały Piastowskie 24, Gdańsk.

Osoby upoważnione do kontaktu w tej sprawie: Krzysztof Wójcicki (tel. 58 3084460) i Hanna Chyżyńska (tel. 58 3084442).

Do podpisania umowy zostanie zaproszony wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

Umowa na zakup usługi zostanie podpisana z Wykonawcą w dniu rozstrzygnięcia, tj. 26 listopada 2018 r.

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy
Obowiązek informacyjny dla oferentów oraz osób uczestniczących w realizacji zamówienia. Czytaj