Wybór oferty

na dostawę 100 dysków twardych SSD w 2018 r.

W dniu 26 listopada 2018 r. ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego 13/2018 Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska dokonał wyboru składanych ofert i do podpisania umowy zaprosił Wykonawcę:

BEST LINE T. Krzyżowski, Ł. Janota 34-300 Żywiec, ul. Wyzwolenia 9A

NIP 5532237219.


ZAPYTANIE OFERTOWE

13/2018

Biuro Rozwoju Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 24 (80-855 Gdańsk) występuje z prośbą o złożenie oferty na:

1. Zakup dysków twardych - 100 dysków SSD.

Przewidywana wartość szacunkowa na zamówienie nie przekracza kwoty 30.000 euro, co oznacza, że nie podlega reżimowi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Zgodnie jednak z Regulaminem udzielania w Biurze Rozwoju Gdańska zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro wprowadzonym Zarządzeniem Nr 4/2017 Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska z dnia 28 luty 2017 r. przystępujemy do badania rynku.

Zamawiający

Biuro Rozwoju Gdańska

ul. Wały Piastowskie 24

80 - 855 Gdańsk

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup dysków twardych SSD

Opis przedmiotu zamówienia

Parametry fizyczne:

Format dysku - 2.5”

Parametry techniczne:

Pojemność dysku - [GB] 500 GB

Interfejs - SATA III (6 Gb/s)

Pamięć podręczna - 512 MB

Rodzaj kości pamięci - MLC

Szybkość odczytu [MB/s] - 550

Szybkość zapisu [MB/s] - 520

TBW (Total Bytes Written) - 300

Nominalny czas pracy [mln godz] - 1.5

Gwarancja

Minimalny okres gwarancji powinien być zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie, ale nie krótszy niż 24 miesiące.

Cena

Cena obejmuje wartość dostawy netto dysków powiększona o podatek VAT.

Ponadto w cenę wliczona jest gwarancja dysków twardych i ich dostawy do siedziby Biura Rozwoju Gdańska.

Kryteria oceny

Kryterium 1: Cena – 85% + gwarancja 36 m-y – 15%

Ocenie będzie poddawana cena netto powiększona o podatek VAT.

Termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 22.11.2018 r. do godziny 10-tej, elektronicznie na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub osobiście w sekretariacie (IV piętro) Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.

Pozostałe informacje

Dyski fabrycznie nowe

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, wraz z podaniem realnego terminu dostawy (oferta przewidująca termin dostawy dłuższy niż 20 dni roboczych nie będzie brana pod uwagę).

Do podpisania umowy zostanie zaproszony wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

Umowa na dostawę zostanie podpisana z Wykonawcą w dniu rozstrzygnięcia tj. 23 listopada 2018 r.

Osoby upoważnione do kontaktu w tej sprawie są: Pan Krzysztof Wójcicki tel. 58 3084460, Pani Helena Żdżyłowska tel. 58 3084439.

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy.
Obowiązek informacyjny dla oferentów oraz osób uczestniczących w realizacji zamówienia. Czytaj