Wybór oferty

na dostarczanie oprogramowania typu GIS

 

W ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 7/2018, Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska dokonał wyboru składanych ofert i do podpisania umowy zaprosił: 

Esri Polska Sp. z o.o., 00-203 Warszawa ul. Bonifraterska 17, NIP 522-10-22-327"

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

7/2018

Biuro Rozwoju Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 24 (80-855 Gdańsk) występuje z prośbą o złożenie oferty na :

„dostarczenie oprogramowania typu GIS”.

Przewidywana wartość szacunkowa na zamówienie nie przekracza kwoty 30.000 euro, co oznacza, że nie podlega reżimowi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Zgodnie jednak z Regulaminem udzielania w Biurze Rozwoju Gdańska zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro wprowadzonym Zarządzeniem Nr 4/2017 Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska z dnia 28 luty 2017 r. przystępujemy do badania rynku.

Szczegółowe warunki zamówienia:

 

Zamawiający

Biuro Rozwoju Gdańska

ul. Wały Piastowskie 24

80 - 855 Gdańsk

 Przedmiot zamówienia

 oprogramowanie typu GIS

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

oprogramowanie typu GIS umożliwiające edycję, przeglądanie, analizę oraz kontrolę topologiczną danych przestrzennych zgromadzonych w BRG. Oprogramowanie musi posiadać funkcję online służącą do publikacji danych przestrzennych w intrenecie oraz możliwość tworzenia aplikacji webowych i geoankiet.

 Termin i miejsce realizacji zamówienia

 do 20 kwietnia 2018 r. w Gdańsku.

 Warunki i forma płatności

 

rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę z terminem płatności 14 dni.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

cena, czas, serwis

 

Miejsce, sposób i termin składania ofert

 

elektronicznie - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., , lub osobiście w siedzibie przy ul. Wały Piastowskie 24 Gdańsk w terminie do 9.04.2018 r. do godziny 13-tej.

Rozstrzygnięcie postępowania

i zlecenie realizacji zamówienia

zostanie podpisana z Wykonawcą w dniu rozstrzygnięcia tj. 10 kwietnia 2018 r.

Kontakt merytoryczny

 

 

Mateusz Żuk; tel. 58 308 44 61

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Helena Żdżyłowska; tel. 58 308 44 39

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Załączniki

wzór oferty – załącznik nr 1, wzór umowy

 

Dokumenty
Data publ.Nazwa dokumentuPobierz
04-04-2018Umowa
Pobierz [pdf]
04-04-2018Załącznik nr 1
Pobierz [doc]