W dniu 8 września 2017 r. rozstrzygnięto postępowanie wyboru Wykonawcy usługi „Przeprowadzenie warsztatów dla społeczności lokalnej w celu wypracowania koncepcji funkcjonalnej do konkursu urbanistyczno-architektonicznego na zagospodarowanie przestrzeni publicznych na czterech obszarach rewitalizacji”.

Na Wykonawcę ww. usługi wybrano konsorcjum BUŁAWA Sp. z o.o. i Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, którego oferta uzyskała w ocenie największą liczbę punktów.

Dokumenty