W wyniku zakończonej procedury zapytania ofertowego na „przeprowadzenie badania ewaluacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska na lata 2017-2023” została wybrana oferta firmy Wolański sp. z o.o., ul. Stawki 8/7 00-193 Warszawa.

Oferent spełnił wszystkie wymagania oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów.

Obowiązek informacyjny dla oferentów oraz osób uczestniczących w realizacji zamówienia. Czytaj