OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

dotyczące konsultacji społecznych zmiany uchwały nr XXII/607/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku

 w dniach od 31 stycznia 2019 r. do 01 marca 2019 r.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1398) zawiadamiam o konsultacjach społecznych:

  1. Celem konsultacji jest zapoznanie się interesariuszy rewitalizacji z projektem zmiany ww. uchwały dotyczącej obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz zebranie uwag, opinii i propozycji.

Projekt uchwały z uzasadnieniem oraz formularz konsultacyjny będą dostępne w podanym okresie konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej publikowanym na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska  http://bip.brg.gda.pl.

  1. Konsultacje przeprowadzone będą w dniach od 31 stycznia 2019 r. do 01 marca 2019 r.w formie:
  2. spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji umożliwiającego omówienie projektu uchwały, a także wyrażenie przez interesariuszy uwag, opinii i propozycji składanych ustnie do protokołu. Spotkanie odbędzie się 07 lutego 2019 roku w godzinach od 17:00 do 18:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24; w sali nr 408;
  3. zbierania uwag ustnych w punkcie konsultacyjnym, tj. w Zespole Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska, Wały Piastowskie 24, pok. 7a. Punkt dostępny jest w dni robocze-  w godzinach 7.30-15.30;
  4. zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej i przesłania ich na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 01 marca 2019 roku.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

III. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Ewa Pielak, za-ca Dyrektora BRG do spraw rewitalizacji tel. 58 308 43 76, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  1. Informacja podsumowująca konsultacje społeczne zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.