Biuro Rozwoju Gdańska ogłasza konkurs skierowany do organizacji pozarządowych w ramach współpracy z Miastem Gdańskiem. Jego zadaniem jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz poprawy swojego najbliższego otoczenia. Inicjatywa skoncentrowana jest wokół podwórek zlokalizowanych na dzielnicach objętych Gminnym Programem Rewitalizacji.

- Już po raz kolejny ogłosiliśmy konkurs, w ramach projektów rewitalizacyjnych, na animację społeczności lokalnych i zaangażowanie ich w zagospodarowanie podwórek. W tym roku dodatkowo chcemy wesprzeć te społeczności, które wspólnie pracowały przy zagospodarowaniu podwórek na podstawie poprzedniego konkursu. Głównym celem naszych działań jest zachęcanie mieszkańców do wspólnej pracy i wzbudzanie poczucia odpowiedzialności za najbliższą przestrzeń. Mieszkańcy pod okiem specjalistów wypracowują koncepcje, a potem je realizują, by na koniec móc cieszyć się przyjaznym otoczeniem – tłumaczy Ewa Pielak, zastępca dyrektora Biura Rozwoju Gdańska ds. rewitalizacji.

Na każdym z czterech podobszarów rewitalizacji zostały wyznaczone podwórka, wymagające uporządkowania i zagospodarowania. Wokół nich ma skoncentrować się praca lokalnych społeczności. Oferty organizacji pozarządowych, biorących udział w konkursie, powinny zostać opracowane w taki sposób, aby działania angażowały przedstawicieli wszystkich grup wiekowych – od dzieci po seniorów.

Animacja społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem działań integrujących mieszkańców

Pierwsza część zadania polega na opracowaniu projektów i koncepcji zagospodarowania terenów zieleni i przestrzeni sąsiedzkich na wyznaczonym terenie we współpracy z mieszkańcami. Po pracach koncepcyjnych ostatnim etapem będzie realizacja, polegająca m.in. na uporządkowaniu zieleni, nasadzeniu roślin, montażu ławek i innych elementów małej architektury.

Podwórka objęte konkursem znajdują się:

 • w Nowym Porcie przy budynku Na Zaspę 53, przy ul. Wolności oraz ul. Gustkowicza 13;
 • na Oruni za budynkami przy ul. Trakt Św. Wojciecha 93, 95, 97, 99, 101, 103A;
 • na Dolnym Mieście w kwartale ulic: Przesmyk, Jaskółcza, Dolna, Łąkowa oraz  podwórko za budynkami komunalnymi Chłodna 9 i 10;
 • na Biskupiej Górce w kwartale ulic Biskupia, Salwator, Na Stoku, oraz przestrzeń pomiędzy ulicą Biskupią i Pohulanka, położoną wzdłuż schodów.

Wspieranie działań społecznych w obszarze rewitalizacji

Druga część konkursu ma za zadanie zaangażować i wzmocnić wspólnotę mieszkańców użytkujących wyznaczoną i uporządkowaną przestrzeń podwórkową w latach 2018-2019.  Zadanie polega na spotkaniach z mieszkańcami w celu określenia zasad porządkowania podwórek oraz angażowania społeczności lokalnej w drobne prace podwórkowe np. zagrabienie liści, nasadzenia kwiatów, odmalowanie elementów małej architektury czy potrzeby doposażenia miejsca w drobne elementy, które uległy eksploatacji. 

Podwórka objęte konkursem znajdują się:

 • W Nowym Porcie w kwartale ulic: Strajku Dokerów, Wilków Morskich, Wolności i Góreckiego;
 • na Oruni podwórka pomiędzy budynkami przy ul. Ubocze 24 i ul. Przy Torze oraz przy ul. Żuławskiej 2 i 3;
 • na Dolnym Mieście w kwartale ulic: Dobrej, Przyokopowej, Zielonej i Toruńskiej;
 • na Biskupiej Górce – przestrzeni za kamienicami przy ul. Górka 11, 12A i 13A.

Program animacji społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem działań integrujących mieszkańców będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”. Wspieranie działań społecznych w obszarze rewitalizacji, finansowane będą również ze środków Gminy Miasta Gdańska. Określono je w „Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”, przyjętym Uchwałą nr XV/345/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 24.10.2019 roku na lata 2020 – 2022. Miasto przeznaczyło w sumie na ten cel kwotę: 1 110 000 zł. (418 tys. zł w 2020 r., 346 tys. w 2021 r. oraz 346 tys. w 2020 roku).

Termin składania ofert upływa 23 marca 2020 roku. Oferty na realizację zadań zostaną rozpatrzone najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 roku. Szczegółowe informacje na temat konkursu są dostępne na stronie bip.brg.gda.pl oraz w załącznikach zamieszczonych pod tekstem.


Uwaga! - zmiana terminu składania ofert

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 oraz ograniczeniami w realizacji spotkań i dostępności pracowników, Biuro Rozwoju Gdańska ogłasza zmianę terminu wyznaczonego na składanie ofert.

Zgodnie z zapisami zarządzenia nr 378/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 marca 2020r. zmieniającego Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia i ogłoszenia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rewitalizacji społecznej dzielnic objętych Programem Rewitalizacji, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”, wyznaczono nowe dłuższe terminy na składanie i rozpatrywanie ofert, tj.:

 1. termin składania ofert ustala się na dzień 6 kwietnia 2020 r.;
 2. termin na dostarczenie potwierdzenia złożenia oferty ustala się na dzień 6 kwietnia 2020 r., ponadto dodaje się możliwość złożenia potwierdzenia drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 3. termin rozpatrzenia ofert ustala się na dzień 24 kwietnia 2020 r.;
 4. termin opublikowania wykazu ofert zawierających braki formalne ustala się na dzień 10 kwietnia 2020 r.;
 5. termin na uzupełnienie braków formalnych ofert ustala się na  okres od 14 do 16 kwietnia 2020 r.

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl do dnia 6 kwietnia 2020 r. do godz. 15:30.

 https://witkac.pl/#contest/view?id=12653

 


Ogłoszenie pierwotne

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rewitalizacji podobszarów objętych Programem Rewitalizacji, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”.

Na podstawie Zarządzenia nr 260/20 Prezydenta Miasta Gdańska dnia 2 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia szczegółowych warunków otwartego konkursu  ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rewitalizacji społecznej dzielnic objętych Programem Rewitalizacji, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”, przyjętym Uchwałą nr XV/345/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 24.10.2019 r.

 W ramach konkursu organizacje mogą składać oferty na zadanie:

„Animacja społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem działań integrujących mieszkańców w obszarze rewitalizacji”

oraz

„Wspieranie działań społecznych w obszarze rewitalizacji”

Konkurs jest organizowany przez Biuro Rozwoju Gdańska.

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl do dnia 23 marca 2020 roku  do godz. 15:30.

https://witkac.pl/#contest/view?id=12653