2018-03-07 Wyniki oceny formalnej - kontynuacja działań społecznych Pobierz [pdf]