2018-03-07 Wyniki oceny formalnej - animacja podwórkowa Pobierz [pdf]