Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kontynuacji procesów społecznych w obszarach dotychczas rewitalizowanych określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”.

Na podstawie Zarządzenia nr 221/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 lutego 2018 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. określonych w "Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018" w formie wsparcia.

W ramach konkursu organizacje mogą składać oferty na zadanie:

Rewitalizacja społeczna dzielnic objętych Programem Rewitalizacji, kontynuacja procesów społecznych w obszarach dotychczas rewitalizowanych (Dolny Wrzeszcz i Letnica).

Konkurs jest organizowany przez Biuro Rozwoju Gdańska.

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl do dnia 1 marca 2018 r. do godz. 15:30.

https://witkac.pl/#/contest/view?id=5692