OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

w sprawie konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.

 Informuję,  że  zgodnie  z  decyzją  Prezydenta  Miasta  Gdańska  z dnia 10.03.2020 r.

o odwołaniu  wszelkich  wydarzeń  organizowanych  przez  miasto  Gdańsk,

zostają odwołane

odbywające się w dniach 03. 03.2020 r. - 31.03.2020 r. konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Jednocześnie odwołane zostaje otwarte spotkanie informacyjne z interesariuszami rewitalizacji, które miało odbyć się dnia:

16 marca 2020 roku w godzinach 17.00 – 19.00

Ogłoszenie o nowym terminie konsultacji oraz terminie otwartego spotkania informacyjnego ukaże się w lokalnym wydaniu Gazety Wyborczej „Trójmiasto”, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl

 


OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji

Na podstawie art. 7 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1398) zawiadamiam, iż

w dniach od 3 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.

1. Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:

  • zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego;
  • otwartego spotkania informacyjnego z interesariuszami rewitalizacji, które odbędzie się dnia 16 marca 2020 roku w godzinach 17.00 – 19.00, w pok. nr 408 (IV piętro) w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, Gdańsk;
  • zbierania uwag ustnych do protokołu, w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, pok. nr 2 (parter) w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

2. Projekt uchwały oraz formularz konsultacyjny dostępne będą w dniach od 3 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie Internetowej Biura Rozwoju Gdańska www.brg.gda.pl,
  • w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, pok. nr 2 (parter) w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

3. Uwagi do projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2020 r. (decyduje data wpływu):

  • drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • drogą korespondencyjną na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk,
  • w sekretariacie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, Gdańsk, pok. nr 401 (IV piętro), w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Informacje na temat dostępności budynku oraz świadczenia usług tłumacza migowego