Od marca 2023 roku do czerwca 2024 roku trwały prace nad zmianą Gminnego Programu Rewitalizacji. Program ten jest realizowany w Gdańsku od 2017 roku. Są nim objęte cztery podobszary: Orunia, Biskupia Górka i Stary Chełm, Dolne Miasto i Plac Wałowy wraz ze Starym Przedmieściem oraz Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście. Zmiana GPR to zarówno kontynuacja prowadzonych już działań, jak i rozpoczęcie nowych przedsięwzięć, odpowiadających na potrzeby mieszkańców.

Uchwała Rady Miasta Gdańska nr LX/1552/23 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji

Konsultacje społeczne projektu trwały od 8 stycznia – 9 lutego 2024 roku

Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny w wersji online (do pobrania w tabeli poniżej) 

Data publ. Nazwa dokumentu Pobierz
2024-04-19 Pobierz [pdf]
2024-04-19 Pobierz [pdf]
2024-04-19 Pobierz [pdf]
2024-04-19 Pobierz [pdf]
2024-04-19 Załącznik nr 4 do informacji podsumowującej - Orunia Pobierz [pdf]
2024-01-08 Pobierz [pdf]
2024-01-08 Pobierz [pdf]
2024-01-08 Załącznik graficzny nr 1 Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych - Biskupia Górka/Stary Chełm Pobierz [pdf]
2024-01-08 Załącznik graficzny nr 2 Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych - Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście Pobierz [pdf]
2024-01-08 Załącznik graficzny nr 3 Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych - Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście Pobierz [pdf]
2024-01-08 Załącznik graficzny nr 4 Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych - Orunia Pobierz [pdf]
2024-01-08 Załącznik tekstowy do GPR - Diagnoza szczegółowa obszaru rewitalizacji Miasta Gdańska Pobierz [pdf]
2024-01-08 Załącznik graficzny do analiz A - Biskupia Górka/Stary Chełm Pobierz [pdf]
2024-01-08 Załącznik graficzny do analiz B - Dolne Miasto/Pac Wałowy/Stare Przedmieście Pobierz [pdf]
2024-01-08 Załącznik graficzny do analiz C - Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście Pobierz [pdf]
2024-01-08 Załącznik graficzny do analiz D - Orunia Pobierz [pdf]
2023-12-27 Ogłoszenie dotyczące konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska na lata 2017-2030 ZOBACZ

 

Działania partycypacyjne

Działania partycypacyjne związane z aktualizacją Gminnego Programu Rewitalizacji rozpoczęły się w kwietniu 2023 roku. Na początku mieszkańcy mieli okazję włączyć się w proces poprzez odwiedzenie jednego z punktów konsultacyjnych, zorganizowanych we wszystkich czterech podobszarach. Tam każdy mógł złożyć swoje uwagi, sugestie i propozycje, zapisać je w ankiecie i zaznaczyć na mapie. Uruchomiona została także geoankieta, która była aktywna do końca czerwca 2023 roku.

Na podstawie wstępnych wyników ankiet zaplanowano dalsze działania, czyli spacery badawcze z zastępcą prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji – Piotrem Grzelakiem. Trasy były wyznaczane na podstawie miejsc wskazywanych w formularzach.

W kolejnym etapie mieszkańcy zostali zaproszeni do aktywnego udziału w warsztatach, w trakcie których wypracowano propozycje założeń do aktualizowanego GPR. Uczestnicy, przy wsparciu moderatora i w oparciu o materiały z poprzednich etapów, przeanalizowali najważniejsze potrzeby mieszkańców, a następnie wspólnie sformułowali główne zadania.