loga ue

 

Dokumenty
Data publ.Nazwa dokumentuPobierz
2019-10-08Obwieszczenie Rady Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Gdańsku
Pobierz [pdf]
2019-09-26Uchwała nr XIV/304/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 2019-09-26 w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji
Pobierz [pdf]
2019-06-17 Projekt zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji - konsultacje społeczne
Zobacz
2019-01-31Uchwała wraz z uzasadnieniem w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańska na lata 2017 - 2023
Pobierz [pdf]
2017-04-25Uchwała nr XXXVIII/1012/17 Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia GPR
Pobierz [pdf]
2017-08-24Dolne Miasto, Plac Wałowy, Stare Przedmieście - podstawowe kierunki zmian - mapa 3D
Pobierz [jpg]
2017-08-24Orunia Dolna - podstawowe kierunki zmian - mapa 3D
Pobierz [jpg]
2017-08-24Biskupia Górka - podstawowe kierunki zmian - mapa 3D
Pobierz [jpg]
2017-08-24Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście - podstawowe kierunki zmian - mapa 3D
Pobierz [jpg]
2017-06-21Uzasadnienie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko GPR
Pobierz [pdf]
2017-03-08Informacja podsumowująca konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańsk
Pobierz [pdf]
2017-02-20Prezentacja ze spotkania konsultacyjnego GPR
Pobierz [pdf]
2017-02-15Prezentacja ze spotkania konsultacyjnego GPR. Obszar Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmiescie
Pobierz [pdf]
2017-02-13Prezentacja ze spotkania konsultacyjnego GPR. Obszar Orunia
Pobierz [pdf]
2017-02-08Prezentacja ze spotkania konsultacyjnego GPR. Obszar Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście
Pobierz [pdf]
2017-02-01Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska
Pobierz [docx]
2016-08-28Diagnoza potrzeb mieszkańców - raport końcowy z warsztatów
Pobierz [pdf]
2016-06-06Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia GPR
Pobierz [pdf]
2016-05-31Uchwała nr XXIV/654/16 Rady Miasta Gdańska w sprawie przystąpienia do sporządzenia GPR
Pobierz [pdf]