Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze w zespołach urbanistycznych Biura Rozwoju Gdańska w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, do zatrudnienia  na stanowiska asystenta wybrani  zostali:

-  Pani Sylwia Możejko zamieszkała w Gdańsku,
-  Pan Karolina Rogala zamieszkała w Gdańsku.

Kandydaci spełnili wszystkie obowiązkowe kryteria wymagane do pracy na stanowisku asystenta, osiągając najwyższe wyniki w ramach przeprowadzonego naboru.