Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska informuje, że nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze: od asystenta/ starszego asystenta do projektanta/starszego projektanta w Zespole Środowiska
i Inżynierii Biura Rozwoju Gdańska w Gdańsku został nierozstrzygnięty, w związku z niespełnieniem wymagań formalnych  przez aplikujących kandydatów oraz z nieprzyjęciem oferty pracy przez jednego z kandydatów.