Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska informuje, że procedura naboru na stanowisko projektant/starszy projektant w Biurze Rozwoju Gdańska w Gdańsku, ul. Wały  Piastowskie 24, nie wyłoniła żadnego kandydata.

Uzasadnienie:

Brak ofert od kandydatów na ww. stanowisko pracy.  

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska