Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Prezydent Miasta Gdańska z siedzibą w 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12.

Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Cel przetwarzania
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest rozpatrzenie wniosków o sporządzenie lub zmianę obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego oraz odpowiadanie na pytania dotyczące planu miejscowego.

Podstawa przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Podanie danych wynikających z tego przepisu prawa jest obowiązkowe.

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z klasyfikacji archiwizacyjnej liczony od daty rozpatrzenia wniosków przez Prezydenta Miasta Gdańska.

Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. usługi prawne, niszczenie dokumentów).

Prawa osób
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, sprostowania, prawo do usunięcia i ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).