Data
publikacji
Plan Dokument Informacje o planie
2022-01-17 1851 - Piecki Migowo rejon ulic Piekarniczej i Lema Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp [PDF] Szczegóły
2022-01-17 1851 - Piecki Migowo rejon ulic Piekarniczej i Lema Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko Szczegóły
2022-01-03 0146 - Jelitkowo rejon ulic Kaplicznej i Bałtyckiej Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp [PDF] Szczegóły
2022-01-03 0146 - Jelitkowo rejon ulic Kaplicznej i Bałtyckiej Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko Szczegóły
2022-01-03 1432 - Stogi rejon ulic Tamka, Zimnej i Nad Brzegiem Rozpatrzenie uwag wniesionych do prognozy oddziaływania na środowisko [PDF] Szczegóły
2022-01-03 1432 - Stogi rejon ulic Tamka, Zimnej i Nad Brzegiem Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp [PDF] Szczegóły
2021-12-23 1430 - Rejon kąpieliska morskiego Stogi II Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp [PDF] Szczegóły
2021-12-06 1236 - Suchanino – rejon ulic Schuberta i Nowolipie Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp [PDF] Szczegóły
2021-11-15 1236 - Suchanino – rejon ulic Schuberta i Nowolipie Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp [PDF] Szczegóły
2021-11-15 1236 - Suchanino – rejon ulic Schuberta i Nowolipie Rozpatrzenie uwag wniesionych do prognozy oddziaływania na środowisko [PDF] Szczegóły
2021-09-24 0320 - Brzeźno w rejonie ulic Krasickiego i Sybiraków Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko Szczegóły
2021-09-24 0320 - Brzeźno w rejonie ulic Krasickiego i Sybiraków Nie złożono uwag do projektu planu Szczegóły
2021-09-21 0625 - Zaspa - Młyniec - południowa część dawnego pasa startowego przy al. Jana Pawła II Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp [PDF] Szczegóły
2021-09-21 0625 - Zaspa - Młyniec - południowa część dawnego pasa startowego przy al. Jana Pawła II Rozpatrzenie uwag wniesionych do prognozy oddziaływania na środowisko [PDF] Szczegóły
2021-09-06 2157 - Osowa – w rejonie zbiornika retencyjnego przy ulicy Koziorożca Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp [PDF] Szczegóły
2021-09-06 2157 - Osowa – w rejonie zbiornika retencyjnego przy ulicy Koziorożca Rozpatrzenie uwag wniesionych do prognozy oddziaływania na środowisko [PDF] Szczegóły
2021-04-20 1850 - Zakoniczyn w rejonie ulicy Aleksandra Dulin'a Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp [PDF] Szczegóły
2021-04-20 1850 - Zakoniczyn w rejonie ulicy Aleksandra Dulin'a Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko Szczegóły
2021-01-13 1850 - Zakoniczyn w rejonie ulicy Aleksandra Dulin'a Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko Szczegóły
2021-01-13 1850 - Zakoniczyn w rejonie ulicy Aleksandra Dulin'a Nie złożono uwag do projektu planu Szczegóły
2020-11-10 1851 - Piecki Migowo rejon ulic Piekarniczej i Lema Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp [PDF] Szczegóły
2020-11-10 1851 - Piecki Migowo rejon ulic Piekarniczej i Lema Rozpatrzenie uwag wniesionych do prognozy oddziaływania na środowisko [PDF] Szczegóły
2019-12-06 1430 - Rejon kąpieliska morskiego Stogi II Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp [PDF] Szczegóły
2019-12-06 1430 - Rejon kąpieliska morskiego Stogi II Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko Szczegóły
2019-10-04 1850 - Zakoniczyn w rejonie ulicy Aleksandra Dulin'a Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp [PDF] Szczegóły
2019-10-04 1850 - Zakoniczyn w rejonie ulicy Aleksandra Dulin'a Rozpatrzenie uwag wniesionych do prognozy oddziaływania na środowisko [PDF] Szczegóły
2015-12-21 1178 - Śródmieście – Bastion Św. Elżbiety Nie złożono uwag do projektu planu Szczegóły
2015-12-21 1178 - Śródmieście – Bastion Św. Elżbiety Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko Szczegóły