Data
publikacji
Plan Dokument Informacje o planie
2019-01-29 0145 - Oliwa Dolna rejon ulic Kołobrzeskiej i Szczecińskiej Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp [PDF] Szczegóły
2019-01-29 0145 - Oliwa Dolna rejon ulic Kołobrzeskiej i Szczecińskiej Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko Szczegóły
2019-01-29 0267 - Oliwa Górna w rejonie ulicy Bażyńskiego 1a Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp [PDF] Szczegóły
2019-01-29 0267 - Oliwa Górna w rejonie ulicy Bażyńskiego 1a Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko Szczegóły
2019-01-29 2152 - Barniewice - rejon ulic Nowy Świat i Penelopy Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp [PDF] Szczegóły
2019-01-29 2152 - Barniewice - rejon ulic Nowy Świat i Penelopy Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko Szczegóły
2018-11-21 2248 - Smęgorzyno rejon Potoku Smęgorzyńskiego Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp [PDF] Szczegóły
2018-11-21 2248 - Smęgorzyno rejon Potoku Smęgorzyńskiego Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko Szczegóły
2018-10-26 0515 - Młyniska rejon ul. Reja i potoku Strzyża Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp [PDF] Szczegóły
2018-10-26 0515 - Młyniska rejon ul. Reja i potoku Strzyża Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko Szczegóły
2018-08-31 1193 - Dolne Miasto rejon Akademii Muzycznej Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp [PDF] Szczegóły
2018-08-31 1193 - Dolne Miasto rejon Akademii Muzycznej Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko Szczegóły
2018-07-30 1922 - Maćkowy kościół w rejonie ulicy Czerskiej Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp [PDF] Szczegóły
2018-07-30 1922 - Maćkowy kościół w rejonie ulicy Czerskiej Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko Szczegóły
2018-04-26 0264 - Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp [PDF] Szczegóły
2018-04-26 0264 - Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko Szczegóły
2018-02-22 0264 - Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu MPZP [PDF] Szczegóły
2018-02-22 0264 - Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko Szczegóły