Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj

Archiwalne obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu

2021

Wyłożenie projektów planów od 2 listopada do 1 grudnia
Opublikowano: 26 października 2021, 07:04
Wyłożenie projektu planu od 4 maja do 1 czerwca 2021 roku
Opublikowano: 27 kwietnia 2021, 07:00