Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj

Archiwalne obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu