Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj

Archiwalne obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu

2020

Odwołane wyłożenia projektów planów w marcu
Opublikowano: 12 marca 2020, 10:08
Wyłożenie projektów planów od 2 do 30 marca 2020 roku
Opublikowano: 24 lutego 2020, 11:27
Wyłożenie projektu planu od 3 lutego do 2 marca 2020 roku
Opublikowano: 27 stycznia 2020, 11:12