Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj

 OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) ,  oraz art. 39 ust.1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247) zawiadamiam o:

podjęciu przez Radę Miasta Gdańska następującej uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

L.p.

Nr uchwały RMG

Nazwa planu

1.      

XXXIV/871/21 z dnia 25.03.2021 r.

Klukowo - Rębiechowo rejon ulic Nowej Spadochroniarzy i Telewizyjnej II

Załącznik graficzny  do wyżej wymienionej uchwały, szczegółowo określający granice planu znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Gdańsku oraz na stronie internetowej www.brg.gda.pl oraz na www.bip.gdansk.pl.

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego plano miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, która zostanie sporządzona do tego planu, w formie papierowej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres

Biuro Rozwoju Gdańska
ul.
Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk

oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP.w terminie do dnia 7 maja 2021 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 


 OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) ,  oraz art. 39 ust.1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o:

podjęciu przez Radę Miasta Gdańska następujących uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

L.p.

Nr uchwały RMG

Nazwa planu

1.      

XXXIII/850/21 z dnia 25.02.2021 r.

Wrzeszcz Górny rejon ulic Jarowej i Krętej

2.      

XXXIII/851/21 z dnia 25.02.2021 r.

Jelitkowo w rejonie ulic Nadmorskiej

i Kaplicznej

Załączniki graficzne  do wyżej wymienionych uchwał, szczegółowo określające granice planów znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Gdańsku oraz na stronie internetowej www.brg.gda.pl oraz na www.bip.gdansk.pl.

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dotyczących w/w projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych oraz do prognoz oddziaływania na środowisko, które zostaną sporządzone do tych planów, w formie papierowej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres

Biuro Rozwoju Gdańska
ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk

oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP. w terminie do dnia 9 kwietnia 2021 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Archiwalne obwieszczenia o przystąpieniu i składaniu wniosków

2021

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP
Opublikowano: 5 stycznia 2021, 07:00

2019

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP
Opublikowano: 23 grudnia 2019, 07:03
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP
Opublikowano: 11 grudnia 2019, 07:48
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP
Opublikowano: 9 października 2019, 07:46
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP
Opublikowano: 11 września 2019, 07:30
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP
Opublikowano: 8 maja 2019, 13:54
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp
Opublikowano: 11 kwietnia 2019, 08:59

2018

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP
Opublikowano: 30 października 2018, 11:37
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP
Opublikowano: 8 października 2018, 08:41
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP
Opublikowano: 12 września 2018, 09:03
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP
Opublikowano: 11 lipca 2018, 07:00
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP
Opublikowano: 11 czerwca 2018, 10:22
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP
Opublikowano: 9 maja 2018, 09:17
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP
Opublikowano: 10 kwietnia 2018, 10:41
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP
Opublikowano: 7 marca 2018, 08:46
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP
Opublikowano: 7 lutego 2018, 08:49

2017

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP
Opublikowano: 11 grudnia 2017, 13:40
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP
Opublikowano: 7 listopada 2017, 14:05
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP
Opublikowano: 5 października 2017, 15:00
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP
Opublikowano: 11 września 2017, 15:10
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP
Opublikowano: 7 lipca 2017, 13:14
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP
Opublikowano: 6 czerwca 2017, 13:17
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP
Opublikowano: 8 maja 2017, 08:26
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania MPZP
Opublikowano: 11 kwietnia 2017, 08:51
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania MPZP
Opublikowano: 2 marca 2017, 09:00
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania MPZP
Opublikowano: 25 stycznia 2017, 13:04