OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późniejszymi zmianami) ,  oraz art. 39 ust.1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o:

podjęciu przez Radę Miasta Gdańska następujących uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

L.p.

Nr uchwały RMG

Nazwa planu

1.     

Nr XXXVIII/1015/17 z dnia 25.04.2017 r.

Nowy Port - Letnica rejon ulic Wyzwolenia, tzw. Nowej Wyzwolenia i Letnickiej

2.     

Nr XXXVIII/1016/17 z dnia 25.04.2017 r.

Matarnia rejon ulicy Jesiennej

3.     

Nr XXXVIII/1017/17 z dnia 25.04.2017 r.

Smęgorzyno rejon ulic Kartuskiej

i Smęgorzyńskiej II

4.     

Nr XXXVIII/1018/17 z dnia 25.04.2017 r.

Aniołki – rejon ulicy Wroniej

5.     

Nr XXXVIII/1019/17 z dnia 25.04.2017 r.

Aniołki – rejon ulic Jana Dantyszka

i Dębowej

6.     

Nr XXXVIII/1020/17 z dnia 25.04.2017 r.

Brętowo rejon przystanku PKM Brętowo

 

Załączniki graficzne  do wyżej wymienionych uchwał, szczegółowo określające granice planów znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Gdańsku oraz na stronie internetowej www.brg.gda.pl

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dotyczących w/w projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych oraz do prognoz oddziaływania na środowisko, które zostaną sporządzone do tych planów, w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres

Biuro Rozwoju Gdańska

ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro

80-855 Gdańsk

oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym  na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 w terminie do dnia   8 czerwca  2017 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.