Data
publikacji
Plan Dokument Informacje o planie
2018-01-03 1190 - Główne Miasto rejon ulic Szerokiej i Szklary Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp - uzupełnienie [PDF] Szczegóły
2017-12-21 1190 - Główne Miasto rejon ulic Szerokiej i Szklary Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp [PDF] Szczegóły
2017-12-21 1190 - Główne Miasto rejon ulic Szerokiej i Szklary Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko Szczegóły
2017-12-21 1195 - Dolne Miasto – rejon ulicy Łąkowej i Bastionu Miś Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp [PDF] Szczegóły
2017-12-21 1195 - Dolne Miasto – rejon ulicy Łąkowej i Bastionu Miś Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko Szczegóły
2017-12-21 2245 - Kokoszki Mieszkaniowe rejon ul. Osiedlowej Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp [PDF] Szczegóły
2017-12-21 2245 - Kokoszki Mieszkaniowe rejon ul. Osiedlowej Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko Szczegóły
2017-12-15 2720 - Klukowo rejon ulicy Azymutalnej II Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko Szczegóły
2017-12-15 2720 - Klukowo rejon ulicy Azymutalnej II Nie złożono uwag do projektu planu Szczegóły
2017-12-15 1846 - Zakoniczyn - szkoła sportowa przy ulicy Porębskiego Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko Szczegóły
2017-12-15 1846 - Zakoniczyn - szkoła sportowa przy ulicy Porębskiego Nie złożono uwag do projektu planu Szczegóły
2017-12-15 1429 - Górki Zachodnie rejon ulic Łowickiej i Przełom II Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko Szczegóły
2017-12-15 1429 - Górki Zachodnie rejon ulic Łowickiej i Przełom II Nie złożono uwag do projektu planu Szczegóły
2017-12-15 1198 - Główne Miasto rejon ulic Św. Ducha i Mydlarskiej Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko Szczegóły
2017-12-15 1198 - Główne Miasto rejon ulic Św. Ducha i Mydlarskiej Nie złożono uwag do projektu planu Szczegóły
2017-12-15 0936 - Brętowo rejon ulicy Słowackiego 125 II Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko Szczegóły
2017-12-15 0936 - Brętowo rejon ulicy Słowackiego 125 II Nie złożono uwag do projektu planu Szczegóły
2017-12-15 2612 - Matarnia rejon ulicy Jesiennej Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko Szczegóły
2017-12-15 2612 - Matarnia rejon ulicy Jesiennej Nie złożono uwag do projektu planu Szczegóły
2017-11-07 2348 - Jasień rejon ulicy Źródlanej Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp [PDF] Szczegóły
2017-11-07 2348 - Jasień rejon ulicy Źródlanej Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko Szczegóły
2017-11-03 0258 - Oliwa Górna w rejonie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp [PDF] Szczegóły
2017-11-03 0258 - Oliwa Górna w rejonie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko Szczegóły
2017-10-04 0855 - Strzyża – ul. Wita Stwosza 77 Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp [PDF] Szczegóły
2017-10-04 0855 - Strzyża – ul. Wita Stwosza 77 Rozpatrzenie uwag wniesionych do prognozy oddziaływania na środowisko [PDF] Szczegóły
2017-09-05 2347 - Jasień rejon potoku Siedlickiego Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp [PDF] Szczegóły
2017-09-05 2347 - Jasień rejon potoku Siedlickiego Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko Szczegóły
2017-06-07 0935 - Matemblewo rejon ulicy Jana Karskiego Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp [PDF] Szczegóły
2017-06-07 0935 - Matemblewo rejon ulicy Jana Karskiego Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko Szczegóły