Data
publikacji
Plan Dokument Informacje o planie
2018-09-05 0316 - Brzeźno rejon ulicy Uczniowskiej Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp [PDF] Szczegóły
2018-09-05 0316 - Brzeźno rejon ulicy Uczniowskiej Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko Szczegóły
2018-08-31 1193 - Dolne Miasto rejon Akademii Muzycznej Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp [PDF] Szczegóły
2018-08-31 1193 - Dolne Miasto rejon Akademii Muzycznej Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko Szczegóły
2018-08-29 1189 - Stare Przedmieście rejon ulic Toruńskiej i Kocurki Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp [PDF] Szczegóły
2018-08-29 1189 - Stare Przedmieście rejon ulic Toruńskiej i Kocurki Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko Szczegóły
2018-07-30 1922 - Maćkowy kościół w rejonie ulicy Czerskiej Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp [PDF] Szczegóły
2018-07-30 1922 - Maćkowy kościół w rejonie ulicy Czerskiej Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko Szczegóły
2018-07-23 0858 - Aniołki - rejon ulicy Wroniej Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp [PDF] Szczegóły
2018-07-23 0858 - Aniołki - rejon ulicy Wroniej Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko Szczegóły
2018-04-26 0264 - Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp [PDF] Szczegóły
2018-04-26 0264 - Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko Szczegóły
2018-02-22 0264 - Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu MPZP [PDF] Szczegóły
2018-02-22 0264 - Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko Szczegóły