Data
publikacji
Plan Dokument Informacje o planie
2018-04-26 0264 - Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp [PDF] Szczegóły
2018-04-26 0264 - Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko Szczegóły
2018-04-26 1847 - Cmentarz Łostowicki - część wschodnia Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp [PDF] Szczegóły
2018-04-26 1847 - Cmentarz Łostowicki - część wschodnia Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko Szczegóły
2018-02-22 0264 - Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu MPZP [PDF] Szczegóły
2018-02-22 0264 - Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko Szczegóły
2018-01-03 1190 - Główne Miasto rejon ulic Szerokiej i Szklary Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp - uzupełnienie [PDF] Szczegóły
2017-12-21 1190 - Główne Miasto rejon ulic Szerokiej i Szklary Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp [PDF] Szczegóły
2017-12-21 1190 - Główne Miasto rejon ulic Szerokiej i Szklary Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko Szczegóły