Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DZ. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest Biuro Rozwoju Gdańska z siedzibą 80-855 Gdańsk ul. Wały Piastowskie 24. 2. Celem przetwarzania danych jest współpraca i dialog z organami gminy. 3. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa. 4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych.

Archiwalne obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu

2018

Wyłożenie projektów planów od 2 do 31 stycznia 2018 r.
Opublikowano: 22 grudnia 2017, 09:47